COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

MEDEDINGINGSRECHT, STAATSSTEUN EN INTERNE MARKTWETGEVING

Astrea’s expertise omvat alle aspecten van het Europees en Belgisch mededingingsrecht: restrictieve afspraken, misbruik van machtspositie, controle bij concentraties  en  staatssteunrecht. De advocaten van Astrea vertegenwoordigen Belgische en internationale ondernemingen voor de mededingingsautoriteiten en de rechtbanken, zowel in België als op Europees niveau.

We begeleiden onze cliënten bij mededingingsrechtelijke risico’s. Astrea heeft een specifieke expertise opgebouwd rond:

 • de distributie van producten
 • franchising
 • toelaatbare beperkingen in de wederverkoop
 • exclusiviteitsregelingen
 • en andere aspecten van mededinging tussen merken en binnen eenzelfde merk

We staan onze cliënten ook bij met:

 • het opzetten en implementeren van de optimale distributiesystemen
 • het opstellen en screenen van horizontale en verticale samenwerkingsovereenkomsten, onder meer met het oog op de toepassing van  EU groepsvrijstellingsverordeningen
 • aanmeldingen van concentraties (zoals fusies en overnames)
 • klachten inzake inbreuken op het mededingingsrecht
 • begeleiding bij mededingingsrechtelijke onderzoeken en procedures

Astrea geeft regelmatig opleidingen over het mededingingsrecht en ontwikkelt op maat gesneden handhavingsprogramma’s voor zijn cliënten. Deze programma’s helpen onze cliënten om inbreuken op het mededingingsrecht te vermijden en bereiden hen voor op onaangekondigde invallen door de toezichthoudende autoriteiten.

Daarnaast adviseert Astrea Belgische en internationale ondernemingen ook over de gevolgen van Europese interne marktwetgeving, en de wijze waarop die in de EU lidstaten werd omgezet. Onze expertise omvat onder meer:

 • productreglementering
 • verpakking
 • etikettering
 • voedselveiligheid
 • privacyrecht
 • milieurecht
 • intellectuele eigendom
 • reglementering van online diensten
 • financieel recht
 • mediarecht

We staan onze cliënten eveneens bij in de toepassing van de interne marktvrijheden en het aanvechten van nationale wetgeving die het Europees recht schendt (vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal).  Ook voor bijstand bij procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en voor klachten bij de Europese Commissie kunnen onze cliënten bij ons terecht.