COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

ADVIES EN GESCHILLEN INZAKE VENNOOTSCHAPSRECHT

Astrea’s departement Corporate & Finance adviseert vennootschappen, aandeelhouders,  bestuurders en bedrijfsleiders met betrekking tot een zeer breed gamma van vennootschapsrechtelijke aangelegenheden, zoals onder meer:

  • de oprichting en structurering van vennootschappen, dochterondernemingen en bijkantoren
  • de rechten, plichten en aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders
  • alle mogelijke aspecten van deugdelijk bestuur (corporate governance)
  • belangenconflicten
  • naleving van vennootschapswetgeving
  • geschillen tussen bestuurders, tussen bestuurders en aandeelhouders of tussen aandeelhouders onderling

Naast onze vennootschapsrechtelijke adviespraktijk en onze transactionele praktijk hebben we ook een ruime expertise en ervaring inzake vennootschapsrechtelijke geschillenbeslechting. We staan regelmatig Belgische en buitenlandse vennootschappen, bestuurders, (meerderheids- en minderheids)aandeelhouders en kopers en verkopers bij  in geschillen voor de Belgische rechtbanken of arbitragerechtbanken. Deze geschillen kunnen onder meer betrekking hebben op:

  • rechten van aandeelhouders
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • nietigverklaring van notulen van bestuursorganen
  • garanties in het kader van fusies en overnames

Uiteraard stellen we steeds de zakelijke en strategische belangen van onze cliënten centraal en proberen we rechtsgeschillen zoveel mogelijk te voorkomen maar indien nodig staan we erom bekend om snel te handelen en op efficiënte wijze de rechten van onze cliënten voor de bevoegde rechtbanken te vrijwaren of af te dwingen.