COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

SOCIAAL RECHT

INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT

In het individueel arbeidsrecht staan we u bij vanaf de aanwerving, bij alle HR-aandachtspunten tijdens de tewerkstelling en tot de uitdiensttreding. We helpen u meer bepaald bij:

 • rekrutering en selectie
 • opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • opstellen van arbeidsreglementen op maat met aandacht voor de toepasselijke taalwetgeving
 • proefperiodes
 • tijdelijke arbeid en uitzendarbeid
 • terbeschikkingstelling van werknemers
 • niet-concurrentiebedingen
 • optimaliseren loonvoorwaarden
 • bonussen en incentives
 • ontslagprocedure
 • eventueel ontslag om dringende reden
 • impliciet ontslag
 • misbruik van ontslagrecht
 • concurrentiebeding
 • confidentialiteitsverplichtingen
 • schorsingen
 • zwangerschap
 • tijdskrediet
 • overtijd
 • opleidingen
 • betaalde vakantie
 • wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • bescherming van intellectuele eigendomsrechten
 • aanvullende pensioenen
 • hospitalisatieverzekering
 • impact van nieuwe technologieën
 • enz.

Samen met onze collega’s van het departement Corporate & Finance adviseren we u ook over de kwalificatie van de arbeidsrelatie, het opstellen van freelance- en consultancycontracten, de combinatie van vennootschapsmandaten met arbeids- of dienstenovereenkomsten, mogelijke problemen van schijnzelfstandigheid, enz.

Ons team verleent onze cliënten bijstand bij de onderhandelingen wanneer een werkgever een werknemer wenst aan te nemen of te ontslaan, stelt alle contracten andere documentatie op, helpt hen met mogelijke wettelijke en administratieve formaliteiten en  verdedigt hun belangen in gerechtelijke procedures.

lees meer >

COLLECTIEF ARBEIDSRECHT

Onder deze noemer verlenen we u advies bij het organiseren van sociale verkiezingen, het onderhandelen en afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, bij reorganisaties, verplaatsingen van exploitatiezetels, outsourcingtransacties en overnames. We helpen onze cliënten bij de wijziging van paritaire comités en de gevolgen op de arbeidsverhoudingen. We staan hen ook bij met het beheer van sociale conflicten.

Het sociaal overleg is in België een uiterst ingewikkeld mechanisme. Men moet dus over heel wat expertise beschikken, zowel wat de wettelijke reglementering als de onderhandelingsmechanismen met de syndicale organisaties betreft. Wij assisteren onze cliënten met de voorbereiding van dergelijke belangrijke processen en begeleiden hen tijdens de onderhandelingen met de werknemersvertegenwoordiging en tijdens het volledige implementatieproces.

lees meer >

SOCIALE ZEKERHEID (INCL. AANVULLENDE PENSIOENEN)

Astrea heeft een bijzondere ervaring en expertise opgebouwd in het domein van het sociale zekerheidsrecht zowel inzake werknemers als inzake zelfstandige werknemers.

We staan onze cliënten bij in geschillen rond sociale zekerheid voor werknemers, de regelgeving rond bijdragen, vergoedingen en bijstand bij bezoeken van sociale inspectie.

Daarnaast adviseren we onze cliënten ook bij de uitwerking van eindeloopbaanregimes en over het invoeren of wijzigen van aanvullende pensioenplannen, wettelijke informatie- en consultatieplicht ten aanzien van de werknemers of hun vertegenwoordigers, advies met betrekking tot pensioenen in geval van overdracht van een onderneming, geschillen over pensioenen, enz.

Tenslotte helpen we cliënten met een internationale activiteit met de juridische aspecten van detacheringen en ‘salary splits’ en meer bepaald met de sociale zekerheidsaspecten van een internationale tewerkstelling.

lees meer >

LOON EN VOORDELEN

Astrea adviseert haar cliënten om op de correcte individuele en en/of collectieve loon- en voordeelregelingen te werken om goede werknemers te behouden en te motiveren. Die kunnen gebaseerd zijn op de persoonlijke objectieven van de werknemer, de bredere objectieven van de vennootschap of marktobjectieven.  Dit houdt in dat wij onze cliënten bijstaan bij het ontwerpen en optimaliseren van loonpakketten, variabele verloning, bonusplannen, plannen voor financiële participatie, spaarplannen, pensioenplannen, winstdeelnameplannen, enz.

Aangezien heel wat van onze cliënten actief zijn in een internationale context, hebben we een specifieke expertise opgebouwd in multi-jurisdictionele loon- en voordeelregelingen en de vergoeding van buitenlandse werknemers of Belgische werknemers in het buitenland.

In samenwerking met onze collega’s van andere departementen adviseren we onze cliënten met betrekking tot alle arbeidsrechtelijke, vennootschapsrechtelijke en fiscale aspecten die relevant zijn voor de implementatie van dergelijke plannen of regelingen.

lees meer >

INTERNATIONALE TEWERKSTELLING

In de huidige globale economie gebeurt het steeds vaker dat hoogopgeleide werknemers tewerk worden gesteld in andere landen of zelf naar andere landen migreren. Sommige  werknemers willen zich permanent vestigen in het gastland. Anderen migreren tijdelijk voor kortere of langere periodes al dan niet met frequente tussenperiodes. Er zijn werknemers die worden gedetacheerd of overgeplaatst binnen grote multinationals, werknemers die tijdelijk in een ander land worden tewerkgesteld in het kader van een internationaal project en werknemers die worden tewerkgesteld in twee landen tegelijkertijd (zogenaamde ‘salary-split’).

Astrea verleent alle juridische diensten om internationale tewerkstelling, zowel inbound als outbound, in goede banen te leiden.

We staan onze cliënten bij met het aanvragen van vergunningen voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (arbeidskaarten), van beroepskaarten voor zelfstandigen en/of verblijfsvergunningen voor landgenoten die in het buitenland verblijven. We helpen hen ook Limosa verklaringen, A1 formulieren, enz. correct in te vullen en in te dienen.

In samenwerking met onze departementen Corporate & Finance en Fiscaliteit adviseert het departement Sociaal Recht Belgische en buitenlandse ondernemingen ook rond alle fiscale en sociaal zekerheidsrechtelijke aspecten van internationale tewerkstelling, zoals het opzetten van aantrekkelijke verloningssystemen, salary-splits of een beleid inzake de terugbetaling van beroepskosten.

lees meer >

WELZIJN OP HET WERK

Gezien het toenemend risico om collectief als werkgever of individueel als bestuurder of zaakvoerder aansprakelijk te worden gesteld voor inbreuken op de toepasselijke wetgeving inzake welzijn op het werk vragen onze cliënten ons steeds vaker om hen te adviseren hoe zij de toepasselijke wetgeving moeten naleven en welke acties zij moeten ondernemen.

We voeren audits uit bij onze cliënten die leiden tot een aantal praktische aanbevelingen en helpen hen bij de implementatie van die aanbevelingen bijvoorbeeld door het opstellen van reglementen en beleidsdocumenten of het organiseren van interne trainingen voor het juridisch of HR-gerelateerd personeel van onze cliënten.

lees meer >
SOCIAAL RECHT
INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT

In het individueel arbeidsrecht staan we u bij vanaf de aanwerving, bij alle HR-aandachtspunten tijdens de tewerkstelling en tot de uitdiensttreding. We helpen u meer bepaald bij:

 • rekrutering en selectie
 • opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • opstellen van arbeidsreglementen op maat met aandacht voor de toepasselijke taalwetgeving
 • proefperiodes
 • tijdelijke arbeid en uitzendarbeid
 • terbeschikkingstelling van werknemers
 • niet-concurrentiebedingen
 • optimaliseren loonvoorwaarden
 • bonussen en incentives
 • ontslagprocedure
 • eventueel ontslag om dringende reden
 • impliciet ontslag
 • misbruik van ontslagrecht
 • concurrentiebeding
 • confidentialiteitsverplichtingen
 • schorsingen
 • zwangerschap
 • tijdskrediet
 • overtijd
 • opleidingen
 • betaalde vakantie
 • wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • bescherming van intellectuele eigendomsrechten
 • aanvullende pensioenen
 • hospitalisatieverzekering
 • impact van nieuwe technologieën
 • enz.

Samen met onze collega’s van het departement Corporate & Finance adviseren we u ook over de kwalificatie van de arbeidsrelatie, het opstellen van freelance- en consultancycontracten, de combinatie van vennootschapsmandaten met arbeids- of dienstenovereenkomsten, mogelijke problemen van schijnzelfstandigheid, enz.

Ons team verleent onze cliënten bijstand bij de onderhandelingen wanneer een werkgever een werknemer wenst aan te nemen of te ontslaan, stelt alle contracten andere documentatie op, helpt hen met mogelijke wettelijke en administratieve formaliteiten en  verdedigt hun belangen in gerechtelijke procedures.

COLLECTIEF ARBEIDSRECHT

Onder deze noemer verlenen we u advies bij het organiseren van sociale verkiezingen, het onderhandelen en afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, bij reorganisaties, verplaatsingen van exploitatiezetels, outsourcingtransacties en overnames. We helpen onze cliënten bij de wijziging van paritaire comités en de gevolgen op de arbeidsverhoudingen. We staan hen ook bij met het beheer van sociale conflicten.

Het sociaal overleg is in België een uiterst ingewikkeld mechanisme. Men moet dus over heel wat expertise beschikken, zowel wat de wettelijke reglementering als de onderhandelingsmechanismen met de syndicale organisaties betreft. Wij assisteren onze cliënten met de voorbereiding van dergelijke belangrijke processen en begeleiden hen tijdens de onderhandelingen met de werknemersvertegenwoordiging en tijdens het volledige implementatieproces.

SOCIALE ZEKERHEID (INCL. AANVULLENDE PENSIOENEN)

Astrea heeft een bijzondere ervaring en expertise opgebouwd in het domein van het sociale zekerheidsrecht zowel inzake werknemers als inzake zelfstandige werknemers.

We staan onze cliënten bij in geschillen rond sociale zekerheid voor werknemers, de regelgeving rond bijdragen, vergoedingen en bijstand bij bezoeken van sociale inspectie.

Daarnaast adviseren we onze cliënten ook bij de uitwerking van eindeloopbaanregimes en over het invoeren of wijzigen van aanvullende pensioenplannen, wettelijke informatie- en consultatieplicht ten aanzien van de werknemers of hun vertegenwoordigers, advies met betrekking tot pensioenen in geval van overdracht van een onderneming, geschillen over pensioenen, enz.

Tenslotte helpen we cliënten met een internationale activiteit met de juridische aspecten van detacheringen en ‘salary splits’ en meer bepaald met de sociale zekerheidsaspecten van een internationale tewerkstelling.

LOON EN VOORDELEN

Astrea adviseert haar cliënten om op de correcte individuele en en/of collectieve loon- en voordeelregelingen te werken om goede werknemers te behouden en te motiveren. Die kunnen gebaseerd zijn op de persoonlijke objectieven van de werknemer, de bredere objectieven van de vennootschap of marktobjectieven.  Dit houdt in dat wij onze cliënten bijstaan bij het ontwerpen en optimaliseren van loonpakketten, variabele verloning, bonusplannen, plannen voor financiële participatie, spaarplannen, pensioenplannen, winstdeelnameplannen, enz.

Aangezien heel wat van onze cliënten actief zijn in een internationale context, hebben we een specifieke expertise opgebouwd in multi-jurisdictionele loon- en voordeelregelingen en de vergoeding van buitenlandse werknemers of Belgische werknemers in het buitenland.

In samenwerking met onze collega’s van andere departementen adviseren we onze cliënten met betrekking tot alle arbeidsrechtelijke, vennootschapsrechtelijke en fiscale aspecten die relevant zijn voor de implementatie van dergelijke plannen of regelingen.

INTERNATIONALE TEWERKSTELLING

In de huidige globale economie gebeurt het steeds vaker dat hoogopgeleide werknemers tewerk worden gesteld in andere landen of zelf naar andere landen migreren. Sommige  werknemers willen zich permanent vestigen in het gastland. Anderen migreren tijdelijk voor kortere of langere periodes al dan niet met frequente tussenperiodes. Er zijn werknemers die worden gedetacheerd of overgeplaatst binnen grote multinationals, werknemers die tijdelijk in een ander land worden tewerkgesteld in het kader van een internationaal project en werknemers die worden tewerkgesteld in twee landen tegelijkertijd (zogenaamde ‘salary-split’).

Astrea verleent alle juridische diensten om internationale tewerkstelling, zowel inbound als outbound, in goede banen te leiden.

We staan onze cliënten bij met het aanvragen van vergunningen voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (arbeidskaarten), van beroepskaarten voor zelfstandigen en/of verblijfsvergunningen voor landgenoten die in het buitenland verblijven. We helpen hen ook Limosa verklaringen, A1 formulieren, enz. correct in te vullen en in te dienen.

In samenwerking met onze departementen Corporate & Finance en Fiscaliteit adviseert het departement Sociaal Recht Belgische en buitenlandse ondernemingen ook rond alle fiscale en sociaal zekerheidsrechtelijke aspecten van internationale tewerkstelling, zoals het opzetten van aantrekkelijke verloningssystemen, salary-splits of een beleid inzake de terugbetaling van beroepskosten.

WELZIJN OP HET WERK

Gezien het toenemend risico om collectief als werkgever of individueel als bestuurder of zaakvoerder aansprakelijk te worden gesteld voor inbreuken op de toepasselijke wetgeving inzake welzijn op het werk vragen onze cliënten ons steeds vaker om hen te adviseren hoe zij de toepasselijke wetgeving moeten naleven en welke acties zij moeten ondernemen.

We voeren audits uit bij onze cliënten die leiden tot een aantal praktische aanbevelingen en helpen hen bij de implementatie van die aanbevelingen bijvoorbeeld door het opstellen van reglementen en beleidsdocumenten of het organiseren van interne trainingen voor het juridisch of HR-gerelateerd personeel van onze cliënten.