COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

INTERNATIONALE TEWERKSTELLING

In de huidige globale economie gebeurt het steeds vaker dat hoogopgeleide werknemers tewerk worden gesteld in andere landen of zelf naar andere landen migreren. Sommige  werknemers willen zich permanent vestigen in het gastland. Anderen migreren tijdelijk voor kortere of langere periodes al dan niet met frequente tussenperiodes. Er zijn werknemers die worden gedetacheerd of overgeplaatst binnen grote multinationals, werknemers die tijdelijk in een ander land worden tewerkgesteld in het kader van een internationaal project en werknemers die worden tewerkgesteld in twee landen tegelijkertijd (zogenaamde ‘salary-split’).

Astrea verleent alle juridische diensten om internationale tewerkstelling, zowel inbound als outbound, in goede banen te leiden.

We staan onze cliënten bij met het aanvragen van vergunningen voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (arbeidskaarten), van beroepskaarten voor zelfstandigen en/of verblijfsvergunningen voor landgenoten die in het buitenland verblijven. We helpen hen ook Limosa verklaringen, A1 formulieren, enz. correct in te vullen en in te dienen.

In samenwerking met onze departementen Corporate & Finance en Fiscaliteit adviseert het departement Sociaal Recht Belgische en buitenlandse ondernemingen ook rond alle fiscale en sociaal zekerheidsrechtelijke aspecten van internationale tewerkstelling, zoals het opzetten van aantrekkelijke verloningssystemen, salary-splits of een beleid inzake de terugbetaling van beroepskosten.