COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

GEEN RECHT OP PLANSCHADEVERGOEDING ZONDER GELDIG STARTFEIT VÓÓR DE GEDINGINLEIDENDE AKTE

HET PROBLEEM

Astrea werd aangesteld door een bestuur dat  gedagvaard werd in betaling van planschadevergoeding. De eigenaar van een perceel in recreatiegebied verkreeg geen stedenbouwkundige vergunning omwille van een  voorlopig vastgesteld RUP dat de bestemming van het perceelhad gewijzigd naar de bestemming bos en ontwikkeling van natuurlijk landschap. Daarop dagvaardde de eigenaar het bestuur alvorens het RUP definitief was vastgesteld. De VCRO voorziet nochtans dat sprake moet zijn van een definitief vastgesteld plan én een startfeit alvorens aanspraak kan worden gemaakt op planschadevergoeding.

DE OPLOSSING

In eerste aanleg oordeelde de rechtbank dat planschadevergoeding verschuldigd was, niettegenstaande de eigenaar de vordering had ingesteld zonder in het bezit te zijn van een weigeringsbeslissing die dateerde van na de definitieve goedkeuring van het RUP.Astrea ging met succes in hoger beroep. De eisende partij trachtte in hoger beroep nog de meubelen te redden door hangende de procedure een nieuwe weigeringsbeslissing te bekomen, maar de appelrechter bevestigde de argumentatie van Astrea dat een weigeringsbeslissing die hangende de beroepsprocedure wordt verkregen niet kan worden aanvaard  als geldig startfeit.

HET PROBLEEM

Astrea werd aangesteld door een bestuur dat  gedagvaard werd in betaling van planschadevergoeding. De eigenaar van een perceel in recreatiegebied verkreeg geen stedenbouwkundige vergunning omwille van een  voorlopig vastgesteld RUP dat de bestemming van het perceelhad gewijzigd naar de bestemming bos en ontwikkeling van natuurlijk landschap. Daarop dagvaardde de eigenaar het bestuur alvorens het RUP definitief was vastgesteld. De VCRO voorziet nochtans dat sprake moet zijn van een definitief vastgesteld plan én een startfeit alvorens aanspraak kan worden gemaakt op planschadevergoeding.

DE OPLOSSING

In eerste aanleg oordeelde de rechtbank dat planschadevergoeding verschuldigd was, niettegenstaande de eigenaar de vordering had ingesteld zonder in het bezit te zijn van een weigeringsbeslissing die dateerde van na de definitieve goedkeuring van het RUP.Astrea ging met succes in hoger beroep. De eisende partij trachtte in hoger beroep nog de meubelen te redden door hangende de procedure een nieuwe weigeringsbeslissing te bekomen, maar de appelrechter bevestigde de argumentatie van Astrea dat een weigeringsbeslissing die hangende de beroepsprocedure wordt verkregen niet kan worden aanvaard  als geldig startfeit.