COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

ONTBINDING VAN DE HANDELSHUUROVEREENKOMST TIJDENS EEN WCO-PROCEDURE? HET IS MOGELIJK!

HET PROBLEEM

Een brouwer werd geconfronteerd met een café-uitbater in financiële moeilijkheden. Door de opgelopen huurachterstal wenste de brouwerij de handelshuurovereenkomst te ontbinden. Helaas bevond de huurder zich in een WCO-procedure, waar in principe de continuïteit van de onderneming wordt gewaarborgd.

DE OPLOSSING

Rekening houdend met de argumentatie van ASTREA omtrent de interpretatie van art. 35 WCO, heeft de vrederechter toch de ontbinding van de handelshuurovereenkomst bevolen, ondanks de hangende WCO-procedure van de huurder. ASTREA lijkt hiermee een precedent te hebben geschapen voor de komende rechtspraak.

HET PROBLEEM

Een brouwer werd geconfronteerd met een café-uitbater in financiële moeilijkheden. Door de opgelopen huurachterstal wenste de brouwerij de handelshuurovereenkomst te ontbinden. Helaas bevond de huurder zich in een WCO-procedure, waar in principe de continuïteit van de onderneming wordt gewaarborgd.

DE OPLOSSING

Rekening houdend met de argumentatie van ASTREA omtrent de interpretatie van art. 35 WCO, heeft de vrederechter toch de ontbinding van de handelshuurovereenkomst bevolen, ondanks de hangende WCO-procedure van de huurder. ASTREA lijkt hiermee een precedent te hebben geschapen voor de komende rechtspraak.