COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

WINST VOOR DE KLEINE MAN

HET PROBLEEM

De overheid wou een recreatiepark oprichten in een domein met weiden, bossen en een waardevolle waterbron. Het recreatiepark moest een evenementenhal, een skatepark, voetbal- en volleybalvelden omvatten. Dat zou niet alleen het weidse uitzicht van de omringende bewoners schaden, het zou hen ook aanzienlijke geluidsoverlast en verlies aan privacy bezorgen. De bewoners richtten daarom een buurtcomité op en schakelden Astrea in om hen te vertegenwoordigen.

DE OPLOSSING

Astrea diende voor het buurtcomité een verzoek tot vernietiging met vordering tot schorsing in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het kantoor betwistte de geldigheid van de stedenbouwkundige vergunning voor het recreatiepark. Astrea verwees hiervoor niet alleen naar de stedenbouwwetgeving, maar haalde ook argumenten aan uit de milieubehoudwetgeving. Het resultaat was een groot succes: Astrea verkreeg de schorsing en nadien ook de vernietiging van deze stedenbouwkundige vergunning.

HET PROBLEEM

De overheid wou een recreatiepark oprichten in een domein met weiden, bossen en een waardevolle waterbron. Het recreatiepark moest een evenementenhal, een skatepark, voetbal- en volleybalvelden omvatten. Dat zou niet alleen het weidse uitzicht van de omringende bewoners schaden, het zou hen ook aanzienlijke geluidsoverlast en verlies aan privacy bezorgen. De bewoners richtten daarom een buurtcomité op en schakelden Astrea in om hen te vertegenwoordigen.

DE OPLOSSING

Astrea diende voor het buurtcomité een verzoek tot vernietiging met vordering tot schorsing in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het kantoor betwistte de geldigheid van de stedenbouwkundige vergunning voor het recreatiepark. Astrea verwees hiervoor niet alleen naar de stedenbouwwetgeving, maar haalde ook argumenten aan uit de milieubehoudwetgeving. Het resultaat was een groot succes: Astrea verkreeg de schorsing en nadien ook de vernietiging van deze stedenbouwkundige vergunning.