COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

EEN VOORBEREID BEDRIJF IS ER TWEE WAARD

HET PROBLEEM

Een Taiwanees electronicabedrijf beslist om het essentiële belang van een op ondernemingsprestaties berustende normale mededinging (‘competition on the merits’) in de verf te zetten. Tegelijk wil cliënte ook preventief optreden om eventuele mededingingsrechtelijke problemen de kop in te drukken. Voor haar activiteiten binnen de Europese Unie wil cliënte in een voor iedereen begrijpelijke taal aangeven hoe een normale mededinging verloopt en welke gedragingen problematisch kunnen zijn.

DE OPLOSSING

In nauwe samenwerking met cliënte analyseert Astrea de ondernemingsactiviteiten en brengt zij de belangrijkste mededingingsrechtelijke aandachtspunten in kaart. Op basis hiervan wordt een ‘competition law compliance guide’ opgesteld. Deze gids wil elke werknemer en vertegenwoordiger voor een aantal essentiële mededingingsrechtelijke problemen sensitiveren en geeft, in een niet-juridische taal, enkele essentiële (gedrags)regels mee. Parallel hiermee worden ‘dawn raid guidelines’ opgesteld.

HET PROBLEEM

Een Taiwanees electronicabedrijf beslist om het essentiële belang van een op ondernemingsprestaties berustende normale mededinging (‘competition on the merits’) in de verf te zetten. Tegelijk wil cliënte ook preventief optreden om eventuele mededingingsrechtelijke problemen de kop in te drukken. Voor haar activiteiten binnen de Europese Unie wil cliënte in een voor iedereen begrijpelijke taal aangeven hoe een normale mededinging verloopt en welke gedragingen problematisch kunnen zijn.

DE OPLOSSING

In nauwe samenwerking met cliënte analyseert Astrea de ondernemingsactiviteiten en brengt zij de belangrijkste mededingingsrechtelijke aandachtspunten in kaart. Op basis hiervan wordt een ‘competition law compliance guide’ opgesteld. Deze gids wil elke werknemer en vertegenwoordiger voor een aantal essentiële mededingingsrechtelijke problemen sensitiveren en geeft, in een niet-juridische taal, enkele essentiële (gedrags)regels mee. Parallel hiermee worden ‘dawn raid guidelines’ opgesteld.