COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

KAN EEN WERKNEMER ZICHZELF UITROEPEN TOT INTERN PREVENTIEADVISEUR?

HET PROBLEEM

Kort na haar ontslag verzoekt een werkneemster om haar re-integratie bij de werkgever omdat de procedure betreffende het ontslag van een interne preventieadviseur niet gevolgd was. Volgens de werkgever was de werkneemster helemaal geen interne preventieadviseur en werd die functie uitgeoefend door de werkgever zelf (de gedelegeerde bestuurder) aangezien de onderneming minder dan 20 werknemers tewerkstelde.

DE OPLOSSING

De arbeidsrechtbank oordeelde dat de werkneemster geen enkel objectief verifieerbaar bewijs voorlegde dat zij de functie van interne preventieadviseur effectief uitoefende. Enkele ‘getuigenissen’ van (ex)-collega’s werden subjectief en niet-betrouwbaar bevonden.Wie dan wel deze functie uitoefende was voor de rechtbank niet relevant. De beschermingsvergoeding werd niet toegekend. Een werknemer kan zichzelf dus niet zomaar uitroepen tot interne preventieadviseur.

HET PROBLEEM

Kort na haar ontslag verzoekt een werkneemster om haar re-integratie bij de werkgever omdat de procedure betreffende het ontslag van een interne preventieadviseur niet gevolgd was. Volgens de werkgever was de werkneemster helemaal geen interne preventieadviseur en werd die functie uitgeoefend door de werkgever zelf (de gedelegeerde bestuurder) aangezien de onderneming minder dan 20 werknemers tewerkstelde.

DE OPLOSSING

De arbeidsrechtbank oordeelde dat de werkneemster geen enkel objectief verifieerbaar bewijs voorlegde dat zij de functie van interne preventieadviseur effectief uitoefende. Enkele ‘getuigenissen’ van (ex)-collega’s werden subjectief en niet-betrouwbaar bevonden.Wie dan wel deze functie uitoefende was voor de rechtbank niet relevant. De beschermingsvergoeding werd niet toegekend. Een werknemer kan zichzelf dus niet zomaar uitroepen tot interne preventieadviseur.