COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

BESLAG OP SCHEPEN WEGENS NIET BETALING FACTUREN

HET PROBLEEM

Een leverancier van bunkerbrandstof werd niet betaald door een van haar afnemers, een rederij. De leverancier was genoodzaakt beslag te leggen op de schepen die bevoorraad waren met de desbetreffende bunkerbrandstof. Twee schepen werden met behulp van ASTREA aan de ketting gelegd in Gent.

DE OPLOSSING

Onder begeleiding van ASTREA zijn de rederij en de leverancier rond de tafel gaan zitten om een minnelijke oplossing te bekomen.  Het geschil werd op korte tijd minnelijk geregeld en de beslagen werden gelicht.

HET PROBLEEM

Een leverancier van bunkerbrandstof werd niet betaald door een van haar afnemers, een rederij. De leverancier was genoodzaakt beslag te leggen op de schepen die bevoorraad waren met de desbetreffende bunkerbrandstof. Twee schepen werden met behulp van ASTREA aan de ketting gelegd in Gent.

DE OPLOSSING

Onder begeleiding van ASTREA zijn de rederij en de leverancier rond de tafel gaan zitten om een minnelijke oplossing te bekomen.  Het geschil werd op korte tijd minnelijk geregeld en de beslagen werden gelicht.