COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

WELKOM

Astrea, gespecialiseerd juridisch advies voor bedrijven, ondernemers en overheden

Juridische problemen beperken zich zelden tot één juridisch domein.

Astrea is een onafhankelijk advocatenkantoor waar meer dan 35 advocaten, met elk hun specialisatie, samen alle vakgebieden afdekken waarmee een bedrijf, ondernemer of overheid in aanraking kan komen.

De samenstelling van het kantoor resulteert in een totaalbenadering: we stellen op maat van de cliënt en i.f.v. het probleem een team van gespecialiseerde advocaten samen dat vervolgens de meest efficiënte oplossing biedt over de verschillende rechtsgebieden heen.

De unieke mix van passie en respect maakt het Astrea-team sterk. Elk teamlid zorgt elke dag voor een cliëntgerichte en gedreven aanpak. We reageren snel, werken pragmatisch en proactief. Naast kwaliteit is kostenefficiëntie voor ons een must.

NIEUWS

CISKA SERVAIS NEEMT DEEL AAN PANELDEBAT VAN GUBERNA

1.3.2018

Op 7 maart 2018 neemt Ciska Servais (als onafhankelijk bestuurder en voorzitter van de remuneratiecomités van CFE en MONTEA) deel aan het paneldebat over het vergoedingsbeleid en –praktijken voor niet uitvoerende bestuurders, georganiseerd door GUBERNA. Tijdens het event komen volgende vragen aan bod: wat is het remuneratiebeleid voor bestuurders in Belgische bedrijven? Hoe worden de leden van de gespecialiseerde commissies van de raad vergoed? Welke vergoeding voorziet men voor de voorzitter van de raad van bestuur? Wat bevelen de nieuwe codes inzake deugdelijk bestuur aan? Welke evoluties worden verwacht?

Prof. Dr. Lutgart Van den Berghe (Executive Director Guberna) leidt het debat; nemen ook deel: Renaud Witmeur (Chairman IRIS), Philippe Moorkens (Chairman Tecnospace), Christophe Mortier (ING), Renaud Van Goethem (Guberna) en Annelies De Wilde (Guberna). Zie http://www.guberna.be/activiteit/remuneratiebeleid-voor-niet-uitvoerende-bestuurders-welke-trends-en-uitdagingen.

lees meer >

XPERTDOC NEEMT AANDELEN INVENSO OVER

27.2.2018

Astrea begeleidde de aandeelhouders van Invenso, een Belgische CRM reseller, bij de verkoop van al hun aandelen aan de Canadese speler Xpertdoc. Deze overname betreft de eerste koop van Xpertdoc in Europa, een belangrijke transactie die past binnen de buy and build strategie van Xpertdoc voor de komende jaren.

https://www.cnbc.com/2018/02/15/pr-newswire-xpertdoc-acquires-xperido-through-100-percent-share-purchase.html

lees meer >

SPIE KOOPT ALLE AANDELEN VAN DE SYSTEMAT GROUP

27.2.2018

Astrea heeft SPIE bijgestaan bij de overname van de aandelen van de Systemat group. Met de overname van Systemat treedt SPIE de ICT services markt in België binnen en kan zij haar klanten een nieuwe set aan diensten bieden. Hiermee verstevigt SPIE haar internationale positie als markteider.

http://www.spie.com/en/spie-acquires-systemat-and-enters-ict-market-belgium

lees meer >

HET VERBOD OP GEOBLOCKING KOMT STEEDS DICHTERBIJ

14.2.2018

 

In het kader van een digitale eengemaakte markt heeft het Europese Parlement nu ook het voorstel van verordening in verband met het verbod op geoblocking goedgekeurd, tegen het einde van dit jaar zouden de regels in werking moeten treden. Een consument zal dus voortaan vrij zijn om te kiezen via welke webshop (zowel binnenland als buitenland) men goederen wenst aan te kopen.

Het kader:

Geoblocking wordt door de Europese Commissie gedefinieerd als: “het om commerciële redenen blokkeren door online verkopers van de toegang tot websites die in andere landen zijn geregistreerd”. Dit blokkeren van toegang tot websites kan verschillende vormen aannemen. Een voorbeeld kan de problematiek verduidelijken: wanneer u als Belgische consument op een Spaanse website goederen wil aankopen, kan het zijn dat u vandaag ofwel integraal toegang wordt geweigerd, ofwel wordt u omgeleid naar een lokale (Belgische) website. Bijgevolg zal de Belgische consument op basis van zijn IP adres, postadres of het land van uitgifte van zijn creditcard meer moeten betalen voor hetzelfde product. Rechtvaardiging voor deze discriminatoire praktijken is mogelijk teneinde wettelijke verplichtingen na te komen, jammer genoeg is dit niet steeds het geval, waardoor deze discriminatoire praktijken een negatief effect hebben op grensoverschrijdende online handel.

Praktisch:

Zowel online als offline verkoop van goederen en diensten vallen onder het toepassingsgebied van het betreffende voorstel. Wat betreft het territoriale toepassingsgebied gaat het zowel om in de EU gevestigde handelaren als handelaren die in derde landen zijn gevestigd maar goederen/diensten aan klanten in de Unie verkopen of willen verkopen.

“Shop like a local” is het basisprincipe dat doorheen de verordening zal gehanteerd worden, als Belg moet ik onder dezelfde voorwaarden kunnen aankopen op een Spaanse website als een Spanjaard. Drie specifieke situaties worden omschreven waarin discriminatie verboden is; (i) wanneer een Belgische consument goederen bestelt op de Spaanse website, maar de Spaanse handelaar levert normaal niet aan België, in die situatie moet de Belgische klant tegen dezelfde voorwaarden kunnen kopen als een Spanjaard, ook wat betreft de prijs en leveringsvoorwaarden, (ii) Wanneer de Spaanse handelaar langs elektronische weg diensten aanbiedt, (iii) wanneer de Spaanse handelaar diensten verricht anders dan die onder het tweede punt op een andere locatie dan België (waar de klant zich bevindt) zoals bijvoorbeeld hotelovernachtingen en toegangstickets voor festivals etc…

Deze regels zijn nog niet van toepassing op audiovisuele en auteursrechtelijk beschermde werken zoals e-boeken, muziek of games. De Verordening bevat wel een verplichting aan de commissie om binnen de twee jaar te evalueren of deze verordening ook naar die sectoren zal worden uitgebreid.

Een verschil in prijszetting blijft uiteraard mogelijk, daarnaast bevat de nieuwe verordening ook geen verplichting tot levering van de handelaar.

lees meer >

FRAUD AND SOCIAL SECURITY: EU COURT OF JUSTICE DRAWS BOUNDARIES TO THE BINDING FORCE OF E101 (A1) CERTIFICATES

8.2.2018

Pieter Paepe successfully assists the Belgian State in a land-mark social security case before the Grand Chamber of the EU Court of Justice - Case C-359/16 (Altun)

To read the complete article please use the following link: EU Court Justice draws boundaries to the binding force of E101 (A1) certificates.

 

lees meer >

MINISTERIEEL BESLUIT TOT AANDUIDING VAN FOCUSGEBIEDEN VOOR HET JAAR 2018

26.1.2018

Vandaag werd het besluit gepubliceerd van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw met betrekking tot de aanduiding van focusgebieden voor het jaar 2018.

Focusgebieden zijn gebieden waarvan de nitraatconcentratie van 50 mg nitraat per liter in het oppervlaktewater wordt overschreden. Ook krijgt een bepaald gebied de aanduiding focusgebied als men vaststelt dat de evolutie van nitraatconcentratie in het grondwater onvoldoende vooruitgang toont.

Nitraat komt in het grondwater terecht door (over)bemesting, uitscheiding door dieren bij begrazing inbegrepen, en insijpeling van stikstofhoudend water. Focusgebieden komen bijgevolg voornamelijk voor in agrarische regio’s. Te hoge nitraatconcentraties bemoeilijken onder andere bepaalde gebruikstoepassingen van grondwater zoals de productie van drinkwater.

Een bedrijf dat in focusgebied ligt dient maatregelen te nemen om de kwalificatie als focusbedrijf te verliezen. Indien het bedrijf niet de nodige maatregelen neemt kunnen er boetes worden opgelegd via het Mestdecreet en het DABM om de handhaving te verzekeren.

lees meer >
A PESSIMIST IS ONE WHO MAKES DIFFICULTIES OF HIS OPPORTUNITIES AND AN OPTIMIST IS ONE WHO MAKES OPPORTUNITIES OF HIS DIFFICULTIES.
Harry Truman, 1884 – 1972, 33rd President of the United States.