COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

UPDATES

STEVEN DE SCHRIJVER CONTRIBUTES ARTICLE ON “IP DUE DILIGENCE IN M&A TRANSACTIONS” TO THE EXPERT GUIDE: MERGERS & ACQUISITIONS 2018

7.5.2018

Corporate and IT partner Steven De Schrijver has contributed the Belgian Chapter entitled “IP due diligence in M&A transactions” to the April 2018 Edition of the Expert Guide: Mergers & Acquisitions which was published by Corporate LiveWire.

Corporate LiveWire’s Expert Guides take an in depth look at the latest global developments within a specific area of the corporate finance world.  Experts from across the globe in a particular area provide a useful insight evaluating the latest news and developments over the past 12 months while also taking a look at the expectations for the upcoming year.

The Expert Guide: Mergers & Acquisitions 2018 highlights several key components that can make the difference between a deal’s success and failure. It explores negotiated indemnification terms in technology acquisitions, the importance of IP and legal due diligence, and identifies opportunities in India and Japan following recent regulatory changes. Featured countries are: Belgium, India, Japan, Jordan & USA.

The article contributed by Astrea is intended to highlight the importance of conducting an IP due diligence in the framework of an M&A transaction.

Read here the full Belgian Chapter to the Expert Guide: Mergers & Acquisitions 2018.

lees meer >

ENKELE WIJZIGINGEN AAN HET BODEMDECREET VANAF 1 APRIL 2018

20.4.2018

Vanaf 1 april 2018 zal de OVAM niet meer standaard alle bodemonderzoeken op conformiteit beoordelen, doch behoudt zij nog wel de mogelijkheid ertoe. De aard en de ernst van de bodemverontreiniging worden nog wel beoordeeld door de OVAM. Om de rechtsonderhorige rechtszekerheid te geven over de kwaliteit van de bodemonderzoeken, wordt er een kwaliteitsaudit voorzien van erkende bodemsaneringsdeskundigen.

Een tweede belangrijke wijziging is een verplicht bodemonderzoek voor risicogronden. De OVAM zal hiervoor eigenaars dan wel exploitanten aanmanen. Zij hebben de mogelijkheid om een vrijstelling van deze onderzoeksplicht aan te vragen.

De nieuwe regeling gaat ook over de optimalisering van de sectorfondsenregeling met belangrijke vereenvoudigingen om er zich op te beroepen.

Tot slot worden bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en betonietslib aanzien als bodemmaterialen, waardoor zij niet meer als afvalstof worden beschouwd onder het Materialendecreet. De grondverzetsregeling wordt van toepassing op het gebruik van bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en betonietslib - weliswaar onder een aantal voorwaarden.

lees meer >

TOP RANKINGS AND RECOGNITION FOR ASTREA IN LEGAL500 AND CHAMBERS

19.4.2018

Astrea continued its excellent rankings in the most important legal directories in 2018. We are delighted to be recognised again in Chambers and Legal500 with several honourable rankings.

 

In the latest edition of Legal500, Astrea is ranked in the following departments and lawyers:

Banking, Finance and Capital Markets: Tier 4Dieter Veestraeten

Commercial, Corporate and M&A: Tier 4Steven De Schrijver and Frédéric Verspreeuwen

Dispute Resolution: Tier 4Marc Van Looveren, Louis Verstraeten and Olivier Van Fraeyenhoven

Insolvency and Restructuring: Tier 3Louis Verstraeten

IT and Telecoms: Tier 3Steven De Schrijver and Barbara Terriere

Transport: Tier 1Marc Van Looveren, Louis Verstraeten and Ruud De Houwer

An overview of the detailed results can be found on the Legal500 website.

 

In Chambers, Astrea is listed with the following rankings:

Shipping: Band 3  - Marc Van Looveren: “Marc Van Looveren offers "speedy, accurate, reliable and detailed advice coupled with a strong business acumen," according to clients. Also praised for his comprehensive understanding of shipping law in an international context, he handles all angles of Belgian shipping law including ship arrests and cargo claims.”

Corporate/M&A: Band 4 - Frédéric Verspreeuwen: “Frederic Verspreeuwen is the co-head of Astrea's corporate team and advises Belgian and international clients on acquisitions and corporate restructuring. He recently acted for Cronos Group on the sale of its share in Wijs. Clients value his accessibility and describe him as "a good negotiator who is always seeking a solution."

Employment: Band 4 - Rudi Desmet: “Rudi Desmet of Astrea is praised by one client as "very accurate and knowledgeable," while another praises him as "a very good specialist for social labour law." His expertise covers employment-related litigation, dismissals and transfers of undertakings.”

TMT: Information Technology: Band 3 - Steven De Schrijver: “Steven De Schrijver of Astrea is praised for his "sound counsel and tactical advice" and offers expertise in commercial agreements, software licensing, technology transfers and IT outsourcing.  He continues to advise Microsoft on a range of commercial issues including terms and conditions, public procurement and contractual issues.”

Banking & Finance: “foreign expert” for Germany - Dieter Veestraeten: “Dieter Veestraeten of Astrea is well known for representing German banks, recently advising IKB Deutsche Industriebank on early repayment and the release of securities under a credit facility granted to Unitank. Sources report that his command of the German language is "a big benefit".

 

As the rankings are based on feedback from in-house peers and clients we would like to thank all of you for your positive input and appreciation for the quality of the services we have rendered to you. Of course we will seek to maintain this level of quality and would love to further develop our services together with you.

                        

                                        

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER PUBLISHES BELGIAN CHAPTER TO THE INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE TO MERGERS & ACQUISITIONS 2018

19.4.2018

Steven De Schrijver of Astrea has contributed in writing the Belgian Chapter 8 of the International Comparative Legal Guide to Mergers & Acquisitions 2018 (12th edition). This guide provides corporate counsel and international practitioners with a comprehensive worldwide legal analysis of the laws and regulations of mergers and acquisitions.

The country question and answer chapters provide a broad overview of common issues in M&A laws and regulations, including relevant authorities and legislation, target defences, bidder protection, and mechanics of acquisition in 53 jurisdictions. All chapters are written by leading mergers and acquisitions lawyers and industry specialists.

Read the complete article written by Steven De Schrijver

lees meer >

WAALS DECREET BETREFFENDE BODEMBEHEER EN BODEMSANERING

16.4.2018

Het decreet betreffende bodembeheer en bodemsanering, zoals aangenomen door het Waals Parlement en bekrachtigd door de Waalse Regering op 1 maart 2018, is gepubliceerd in de editie van het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2018. Dit decreet zal in werking treden op 1 januari 2019, met uitzondering van artikelen 85 tot 87, artikel 88, lid 2, de artikelen 104 tot 108 en de artikelen 122 en 132.

Het decreet beoogt de volledige uitvoering van een eerder bodemdecreet van 2008, maar versoepelt de regelgeving. In feite worden de saneringsnormen verlaagd omdat de forse saneringsrekeningen de marktdeelnemers ervan weerhielden oude braakliggende terreinen om te bouwen.

lees meer >

PIETER PAEPE PANEL MEMBER AT THE GAMBLINGCOMPLIANCE REGULATORY SUMMIT 2018

16.4.2018

On Wednesday 18 April 2018, the GamblingCompliance Regulatory Summit 2018 will take place at the Sheraton Grand London Park Lane hotel in London. This one-day Regulatory Summit will examine some of the most pressing issues affecting the gambling industry in 2018 and beyond.

Astrea Partner Pieter Paepe will take part as a panel member in the session “A new regulatory landscape: European Commission closure of online gambling infringement cases”. The panel will discuss the consequences for EU member states, regulatory and competition litigation and wider regulatory policy shifts following the EC’s closure of infringement cases in late 2017.

The Regulatory Summit will be followed by the GamblingCompliance Global Regulatory Awards Gala Dinner.

For more information about this Summit, please use the following link: GamblingCompliance Regulatory Summit 2018

lees meer >

PHILIPPE VAN WESEMAEL BENOEMD ALS LID VAN HET MILIEUCOLLEGE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

27.3.2018

Bij besluit van 1 maart 2018 van de Brusselse Hoofdstedelijke regering werd Philippe Van Wesemael voor een termijn van zes jaar benoemd als effectief lid van het Milieucollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Milieucollege behandelt de beroepen tegen de beslissingen betreffende de afgifte, wijziging, schorsing, intrekking of verlenging van een milieu-attest, milieuvergunning of erkenning, alsook de beroepen tegen de beslissingen houdende het opleggen van bijzondere uitbatingsvoorwaarden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

lees meer >

CISKA SERVAIS NEEMT DEEL AAN PANELDEBAT VAN GUBERNA

1.3.2018

Op 7 maart 2018 neemt Ciska Servais (als onafhankelijk bestuurder en voorzitter van de remuneratiecomités van CFE en MONTEA) deel aan het paneldebat over het vergoedingsbeleid en –praktijken voor niet uitvoerende bestuurders, georganiseerd door GUBERNA. Tijdens het event komen volgende vragen aan bod: wat is het remuneratiebeleid voor bestuurders in Belgische bedrijven? Hoe worden de leden van de gespecialiseerde commissies van de raad vergoed? Welke vergoeding voorziet men voor de voorzitter van de raad van bestuur? Wat bevelen de nieuwe codes inzake deugdelijk bestuur aan? Welke evoluties worden verwacht?

Prof. Dr. Lutgart Van den Berghe (Executive Director Guberna) leidt het debat; nemen ook deel: Renaud Witmeur (Chairman IRIS), Philippe Moorkens (Chairman Tecnospace), Christophe Mortier (ING), Renaud Van Goethem (Guberna) en Annelies De Wilde (Guberna). Zie http://www.guberna.be/activiteit/remuneratiebeleid-voor-niet-uitvoerende-bestuurders-welke-trends-en-uitdagingen.

lees meer >

XPERTDOC NEEMT AANDELEN INVENSO OVER

27.2.2018

Astrea begeleidde de aandeelhouders van Invenso, een Belgische CRM reseller, bij de verkoop van al hun aandelen aan de Canadese speler Xpertdoc. Deze overname betreft de eerste koop van Xpertdoc in Europa, een belangrijke transactie die past binnen de buy and build strategie van Xpertdoc voor de komende jaren.

https://www.cnbc.com/2018/02/15/pr-newswire-xpertdoc-acquires-xperido-through-100-percent-share-purchase.html

lees meer >

SPIE KOOPT ALLE AANDELEN VAN DE SYSTEMAT GROUP

27.2.2018

Astrea heeft SPIE bijgestaan bij de overname van de aandelen van de Systemat group. Met de overname van Systemat treedt SPIE de ICT services markt in België binnen en kan zij haar klanten een nieuwe set aan diensten bieden. Hiermee verstevigt SPIE haar internationale positie als markteider.

http://www.spie.com/en/spie-acquires-systemat-and-enters-ict-market-belgium

lees meer >
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 >>