COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

UPDATES

ASTREA'S ANTWERP BRANCH HAS MOVED TO NEW OFFICES

2.1.2018

All our other contact information, including phone numbers and email addresses, remains the same, as well as our Brussels location at Louizalaan 235, B-1050 Brussels.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER CONTRIBUTES TO THE IR GLOBAL VIRTUAL SERIES PUBLICATION “OVERCOMING BARRIERS TO WIN-WIN: SMOOTHING THE DEAL PROCESS"

19.12.2017

Astrea Corporate / M&A partner Steven De Schrijver has contributed as the Belgian expert to the IR Global Virtual Series publication “Overcoming Barriers to Win-Win: Smoothing the deal process”.

This publication gathers advice from 9 experienced cross-border negotiators from a variety of jurisdictions (UK, The Netherlands, Germany, USA, Spain, Belgium, New Zealand, Finland and Italy), sharing their knowledge of the most effective negotiation techniques they use and expand on the actions and attitudes that are least useful.

They also discuss tried and tested ways of overcoming obstacles in the path of deal completion, explaining why those techniques work and the lessons they have learnt overcoming difficult situations.

Finally, the experts will also share deal anecdotes from either end of the success spectrum, demonstrating how easily things can go wrong if barriers to win-win become insurmountable.

Read here the full Virtual Series publication: Overcoming Barriers to Win-Win: Smoothing the deal process.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER CONTRIBUTES TO CORPORATE LIVEWIRE’S MERGERS & ACQUISITIONS 2017 : VIRTUAL ROUND TABLE

18.12.2017

Astrea technology and M&A partner Steven De Schrijver has contributed as the Belgian expert to the Merger & Acquisitions 2017 Virtual Round Table, which was published by Corporate LiveWire.

The Virtual Round Table features 8 experts from jurisdictions around the world. In 11 questions these experts outline the current M&A landscape in their respective jurisdictions. Featured countries are: Belgium, Brazil, China, India, Japan, United Kingdom and United States.

Highlighted topics include due diligence considerations; the implementation of an effective post-merger integration strategy; cross-border complications; and an in-depth look at M&A trends in key industries such as healthcare, cybersecurity and infrastructure.

For the complete publication please use the following link: Corporate LiveWire's Mergers & Acquisitions 2017: Virtual Round Table

 

lees meer >

VERANDERINGEN OP TIL BIJ ASTREA

12.12.2017

 

Astrea maakt zich op voor 2018. Met de benoeming van Micha Van den Abeele als nieuwe vennoot en de aanstaande verhuis van ons kantoor te Antwerpen naar een state-of-the-art kantoorgebouw willen wij, ook in de toekomst, uw verwachtingen blijven overtreffen.

Astrea verwelkomt Micha Van den Abeele als partner in de Corporate & Finance praktijk

Micha Van den Abeele, sinds 2009 als advocaat werkzaam bij Astrea en gespecialiseerd in het vennootschapsrecht, werd deze maand benoemd tot vennoot in de Corporate & Finance praktijk van Astrea. Als partner zal Micha zich blijven toeleggen op alle aspecten van het vennootschapsrecht met een speciale focus op het gebied van Corporate Real Estate. Met haar benoeming tot vennoot zet Astrea in op kwalitatieve groei en blijven wij een ambitieuze partner voor succesvol multidisciplinair juridisch advies voor uw onderneming.

Astrea neemt intrek in The Link

Astrea groeit en heeft grootse plannen voor 2018. We nemen afscheid van het kantoorgebouw aan de Roderveldlaan en verhuizen het kantoor te Antwerpen naar een nieuwe locatie op slechts 200 meter afstand van waar u ons de voorbije 10 jaar kon vinden.

The Link is een gloednieuw bedrijvencomplex met de focus op innovatie, design en duurzaamheid. Astrea kiest voor The Link omwille van de centrale ligging en vlotte bereikbaarheid en met het oog op verdere groei en uitbreiding. Wij kijken er naar uit om op deze nieuwe locatie onze toekomstige ambities waar te maken. U vindt er onze nieuwe kantoren en vergaderruimtes vanaf 1 januari 2018.

 

Nieuw adres (vanaf 1 januari 2018):
Kantoor Antwerpen: Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen
T +32 3 287 11 11  |  F +32 3 287 11 12  |  contact@astrealaw.be

Kantoor Brussel: Louizalaan 235, B-1050 Brussel
T +32 2 215 97 58 |  F +32 2 216 50 91  |  contact@astrealaw.be

lees meer >

WIJZIGING AAN HET WAALS WETBOEK VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING VAN KRACHT: REGULARISATIE VAN HET PERMANENT WONEN OP TOERISTISCHE CAMPINGS EN VAKANTIEPARKEN

8.12.2017

Vandaag treedt ingevolge het Decreet van 16 november 2017 een wijziging in het Waals wetboek van Ruimtelijke  Ontwikkeling in werking. Het betreft de toevoeging van groene woongebieden als één van de gebieden waarop urbanisatie  toegelaten is.

Dit decreet machtigt de gemeente om naar haar oordeel groene woongebieden in bepaalde zones te realiseren. Het decreet maakt een einde aan de juridische onzekerheid voor burgers die permanent verblijven in caravans of campers op campingterreinen of vakantieparken. Het was immers onmogelijk om een vergunning te verkrijgen om permanent te wonen op deze gebieden omdat deze gebieden behoren tot recreatiezones waar wonen stedenbouwkundig niet toegelaten was.

De nieuwe urbanisatiemogelijkheid is wel onderworpen aan volgende voorwaarden:

  • Elk perceel dat voor een verblijf bestemd is, moet een minimale oppervlakte hebben van 200 m²,
  • Over het hele gebied, berekend aantal per hectare, moet het aantal percelen zich tussen de 15 en 35 bevinden,
  • De verblijven zelf mogen maximum 60 m² groot zijn en geen verdiep behelzen,
  • Het groen woongebied moet openbare groengebieden bevatten die minstens 15% van de oppervlakte van het gebied bedekken.

De Waalse regering dient haar goedkeuring te hechten aan elk lokaal beleidsontwikkelingsplan en houdt rekening met de omkeerbaarheidsclausule. Deze clausule bepaalt dat wanneer de gemeente de wegen van het gebied niet heeft overgenomen, het gebied niet met water en elektriciteit heeft uitgerust of niet heeft voldaan aan de voorwaarden inzake zuivering van afvalwater, de bestemming niet meer als groen woongebied beschouwd zal worden.

lees meer >

OVERWEEGT U EEN KAPITAALVERMINDERING IN UW VENNOOTSCHAP? DOE HET DAN NOG VOOR HET EINDE VAN DIT JAAR 2017!

7.12.2017

In het regeerakkoord van 26 juli 2017 werden tal van nieuwe fiscale en sociale maatregelen aangekondigd. Deze zullen in twee fases geïmplementeerd worden (vanaf 2018 en vanaf 2020). Wat juist bedoeld wordt met ‘2018 en 2020’ is voorlopig nog wat onduidelijk, maar vermoedelijk impliceert dit dat deze nieuwe maatregelen van toepassing zullen zijn voor alle boekjaren die respectievelijk starten vanaf 1 januari 2018 en 1 januari 2020.

Eén van deze nieuwe maatregelen vanaf 2018 heeft betrekking op de kapitaalvermindering door een vennootschap met belaste reserves. Indien een vennootschap met belaste reserves overgaat tot een kapitaalvermindering, dient de kapitaalvermindering verplicht pro rata opgedeeld te worden in een kapitaalvermindering en een dividenduitkering. Hierdoor zal er bij een kapitaalvermindering 30% roerende voorheffing verschuldigd zijn op het deel van de dividenduitkering dat verplicht uitgekeerd moet worden.

Stel dat een vennootschap € 100.000 kapitaal heeft en € 100.000 belaste reserves, en een kapitaalvermindering van € 50.000 wenst door te voeren, dan zal het kapitaal slechts met € 25.000 verminderen en zal de vennootschap verplicht zijn om ook een dividend uit te keren van € 25.000 waarop € 7.500 roerende voorheffing (30%) betaald dient te worden.

Kapitaalverminderingen die kaderen in de ‘vastklikoperatie’ van 2013/2014 zouden echter niet geviseerd worden. Op deze kapitaalverminderingen zou de pro rata-regel bijgevolg niet toegepast moeten worden.

Indien u een kapitaalvermindering in uw vennootschap overweegt, dan is het aangeraden om dit nog voor het einde van het jaar door te voeren, aangezien dergelijke verrichting vanaf 2018 steeds gepaard moet gaan met een dividenduitkering, die vanzelfsprekend onderworpen is aan de roerende voorheffing. Een totaal belastingvrije kapitaalvermindering is vanaf 2018 bijgevolg niet meer mogelijk.

lees meer >

WHO'S WHO LEGAL: DATA 2018 : ASTREA PARTNER STEVEN DE SCHRIJVER NOMINATED AS THOUGHT LEADER IN RELATION TO INFORMATION TECHNOLOGY, DATA PRIVACY, PROTECTION & SECURITY AND TELECOMS & MEDIA

7.12.2017

Every year Who’s Who Legal undertakes an in-depth research to identify the firms and practitioners who stand out worldwide in the field of (1) information technology, (2) data privacy, protection and security and (3) telecoms and media.

Astrea partner Steven De Schrijver is one of very few lawyers worldwide who is listed as a thought leader in all three categories.

According to Who’s Who Legal:

“The Thought Leaders are those individuals who received the highest number of nominations from peers, corporate counsel and other market sources this year. Our research has identified them as truly outstanding practitioners and the very best in their field.

These individuals are worthy of special mention owing not only to their vast expertise and experience advising on some of the world’s most significant and cutting-edge legal matters, but also their ability to innovate, inspire, and go above and beyond to deliver for their clients.”

With respect to information technology Who’s Who Legal states:

“ASTREA ADVOCATEN sees Steven De Schrijver recommended as a Thought Leader in our research with ‘vast experience’ in the IT field. He is a distinguished figure in outsourcing and matters relating to the corporate and financial sphere. One source says, ‘He is definitely my first choice, without a doubt.’”

With respect to data privacy, protection and security Who’s Who legal states:

“ASTREA’s Steven De Schrijver is a market-leading figure for data protection and security matters. Peers note, ‘He is a great lawyer all over the field’ and is ‘very knowledgeable’ in data security.”

With respect to telecoms and media Who’s Who Legal states:

“Steven De Schrijver at ASTREA ADVOCATEN ranks among the very elite of practitioners in our research and is “highly recommended” for his cutting-edge knowledge of mobile telecommunications and e-commerce matters.”

The full Who's Who Legal: Data 2018 Analysis can be found here:

http://whoswholegal.com/news/analysis/article/34248/data-2018-information-technology-analysis/

http://whoswholegal.com/news/analysis/article/34247/data-2018-data-privacy-protection-security-analysis/

http://whoswholegal.com/news/analysis/article/34245/data-2018-telecoms-media-analysis/

lees meer >

ASTREA NEEMT DEEL AAN DE WARMSTE WEEK

5.12.2017

Op donderdag 14 december 2017 zal Astrea samen met Marsh en BDO deelnemen aan De Warmste Quiz, een sociaal geïnspireerd event georganiseerd in samenwerking met RES vzw, en ten voordele van het Goede Doel Armentekort vzw, in het teken van de Warmste week.

Voor meer informatie met betrekking tot dit evenement kan u terecht op de volgende link: https://www.res-vzw.be/evenementen/de-warmste-quiz.

 

 

lees meer >

WETSONTWERP TOT OPRICHTING VAN DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT ZAL IN WERKING TREDEN OP 25 MEI 2018

29.11.2017

In ons nieuwsbericht van 29.9.2017 kon u reeds lezen dat de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers op 23.08.2017 een wetsontwerp heeft gepubliceerd tot oprichting van de gegevensbeschermingsautoriteit, in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) die in werking zal treden op 25 mei 2018.

Het wetsontwerp van 16 november 2017 bevat de finale tekst tot oprichting van deze Gegevensbeschermingsautoriteit (link wetsontwerp). Deze tekst werd op 20 november 2017 aangenomen in de plenaire vergadering van de Kamer en werd tevens ter bekrachtiging voorgelegd aan de Koning.

Dit wetsontwerp zou in werking treden op dezelfde dag als de AVG, 25 mei 2018. Behalve hoofdstuk III aangaande de benoeming van de leden van het directiecomité, de leden van het kenniscentrum en de leden van de geschillenkamer, die reeds in werking zal treden op de dag dat deze wet wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De organisatorische reorganisatie en de verregaande bevoegdheden van de inspectiedienst springen in het oog bij deze nieuwe wet.

Wat betreft de organisatorische reorganisatie werd het eerste wetsvoorstel gevolgd en blijft men dus bij een zesdelige organisatie: het directiecomité, een algemeen secretariaat, een eerstelijnsdienst, een kenniscentrum, een inspectiedienst en een geschillenkamer.

De uitgebreide onderzoeksbevoegdheden van de inspectiedienst moeten leiden tot een effectieve afdwingbaarheid van de bepalingen in de AVG. Hiervoor kan onder andere verwezen worden naar volgende artikels uit de wet:

  • Identificatie van personen (art. 73)
  • Afnemen van verhoren (art. 74)
  • Schriftelijke bevraging (art. 76)
  • Onderzoeken ter plaatse (art. 78)
  • Raadplegingen en kopieën van informaticasystemen (art. 81)
  • Inbeslagnames en verzegelingen (art. 89)

Bij vragen over de AVG of de verwerking van persoonsgegevens kan u steeds bij Astrea terecht.

lees meer >

PIETER PAEPE GIVES GUEST LECTURE AT THE INTERNATIONAL FOOTBALL BUSINESS INSTITUTE (IFBI)

29.11.2017

On November 28, 2017, Pieter Paepe gave a guest lecture at the International Football Business Institute (IFBI) in Brussels on the application of EU state aid law in the football industry.

During his lecture Pieter discussed with the IFBI students several Commission decisions applying the EU state aid rules to the sports industry, and in particular football. The lecture also touched upon the issue of compliance of the FIFA ban of TPO agreements with EU law.

lees meer >
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 >>
A PESSIMIST IS ONE WHO MAKES DIFFICULTIES OF HIS OPPORTUNITIES AND AN OPTIMIST IS ONE WHO MAKES OPPORTUNITIES OF HIS DIFFICULTIES.
Harry Truman, 1884 – 1972, 33rd President of the United States.