COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

PUBLIC

Het team publiek recht van Astrea beschikt over heel wat ervaring in juridische diensten aan overheden en overheidsbedrijven. Anderzijds helpt Astrea zijn privaat cliënteel in zijn relaties met de publieke sector.

Astrea heeft een uitgebreide expertise in alle aspecten van het publiek recht: ruimtelijke ordening, milieu, overheidsopdrachten, enz. We helpen onze cliënten met de meest uiteenlopende juridische procedures rond deze aspecten.

Daarnaast ontstaan er steeds meer publieke-private samenwerkingsverbanden (‘PPS') waarbij zowel publiek als privaat recht aan bod komen. Daardoor wordt de publieke sector vaker geconfronteerd met problemen van algemeen burgerlijk recht, zoals verbintenissenrecht, alsook vraagstukken inzake financieel recht, fiscaal recht, vennootschapsrecht, enz.

Overheidsopdrachten

We bieden u advies rond overheidsopdrachten, van het opstellen van de offerte over de toekenning van de opdracht tot het uitvoeren van het contract. Daarnaast staan we u bij in geschillen voor de burgerlijke rechtbanken en de Raad van State.

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

We helpen u met al uw kwesties rond ruimtelijke ordening en stedenbouw, zoals het aanvragen van de nodige vergunningen, alsook het voeren van administratieve beroepsprocedures bij de provincie, en het instellen van schorsings- en of annulatieprocedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de Raad van State.

Ook kunt u op ons rekenen voor problemen met ruimtelijke planning inzake gemeentelijke, provinciale en gewestelijke structuur- en uitvoeringsplannen.

Milieurecht

Astrea staat u bij met advies en geschillenbeslechting rond alle milieurechtelijke aspecten: bodemsanering, afval, geluid, enz.

Publiek-private samenwerking (PPS)

Advies en begeleiding gedurende alle fases van een PPS-project.

Benieuwd of we ook u kunnen verder helpen ? Neem dan even contact op via telefoon of mail. We bieden u graag vrijblijvend verdere informatie over onze diensten en tarieven.

PUBLIC

Het team publiek recht van Astrea beschikt over heel wat ervaring in juridische diensten aan overheden en overheidsbedrijven. Anderzijds helpt Astrea zijn privaat cliënteel in zijn relaties met de publieke sector.

Astrea heeft een uitgebreide expertise in alle aspecten van het publiek recht: ruimtelijke ordening, milieu, overheidsopdrachten, enz. We helpen onze cliënten met de meest uiteenlopende juridische procedures rond deze aspecten.

Daarnaast ontstaan er steeds meer publieke-private samenwerkingsverbanden (‘PPS') waarbij zowel publiek als privaat recht aan bod komen. Daardoor wordt de publieke sector vaker geconfronteerd met problemen van algemeen burgerlijk recht, zoals verbintenissenrecht, alsook vraagstukken inzake financieel recht, fiscaal recht, vennootschapsrecht, enz.

Overheidsopdrachten

We bieden u advies rond overheidsopdrachten, van het opstellen van de offerte over de toekenning van de opdracht tot het uitvoeren van het contract. Daarnaast staan we u bij in geschillen voor de burgerlijke rechtbanken en de Raad van State.

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

We helpen u met al uw kwesties rond ruimtelijke ordening en stedenbouw, zoals het aanvragen van de nodige vergunningen, alsook het voeren van administratieve beroepsprocedures bij de provincie, en het instellen van schorsings- en of annulatieprocedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de Raad van State.

Ook kunt u op ons rekenen voor problemen met ruimtelijke planning inzake gemeentelijke, provinciale en gewestelijke structuur- en uitvoeringsplannen.

Milieurecht

Astrea staat u bij met advies en geschillenbeslechting rond alle milieurechtelijke aspecten: bodemsanering, afval, geluid, enz.

Publiek-private samenwerking (PPS)

Advies en begeleiding gedurende alle fases van een PPS-project.

Benieuwd of we ook u kunnen verder helpen ? Neem dan even contact op via telefoon of mail. We bieden u graag vrijblijvend verdere informatie over onze diensten en tarieven.