Astrea / Posts by Ilse Cuypers

Posts by Ilse Cuypers

Raad voor Vergunningsbetwistingen maakt gebruik van haar nieuwe verruimde bevoegdheid tot indeplaatsstelling

16-11-2021

De Raad voor Vergunningsbetwistingen beschikt al sinds enkele jaren over de mogelijkheid om haar eigen uitspraak in de plaats te stellen van de beslissing van de vergunningverlenende overheid wanneer hij de aangevochten vergunningsbeslissing vernietigt op grond van een zuiver gebonden bevoegdheid. Het gaat bv. om een geval waarbij de bestreden beslissing een vergunning verleend heeft […]

Astrea’s Real Estate and Environmental law team is delighted to assist Project ONE with the permit application

23-07-2021

Our Real Estate & Environmental team assists Ineos Olefins Belgium with the permit application for Project ONE. Project ONE will be the most eco-friendly ethane cracker in Europe, with 2⁄3 less carbon emissions than the average European steam cracker. Moreover, Project ONE targets moving the facility to carbon neutrality within 10 years from the start-up […]

Environment : Article of our Partner Ilse Cuypers on the recent decision of the Belgian Constitutional Court

18-06-2021

Grondwettelijk Hof stelt schending vast van het gelijkheidsbeginsel in de toepassing van een verlaagd heffingstarief op een nieuw productieprocédé Naar aanleiding van een prejudiciële vraag gesteld door de rechter in eerste aanleg werd nagegaan of de verschillende behandeling van heffingsplichtigen naargelang zij calciumchloride afvalstoffen storten die afkomstig zijn van een calciumchlorideproces dan wel van de […]