Astrea / Posts by Levi Van Dijck

Posts by Levi Van Dijck

AI and copyright

25-10-2023

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Eindelijk is het zo ver. De DSA is in werking getreden.

29-08-2023

De Digital Service Act heeft tot doel een veiliger digitale ruimte te creëren waarin de grondrechten van gebruikers worden beschermd en waarin een “level playing field” tot stand wordt gebracht voor ondernemingen. Deze verordening voorziet ook in een specifiek wettelijk kader voor de “zeer grote online platforms en zoekmachines”, dit zijn online platformen en zoekmachines […]

The new EU Regulation 2023/988 on general product safety is entering into force on 12 June 2023 and shall apply from 13 December 2024

07-06-2023

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Astrea x IusStart

27-03-2023

Ook in het tweede semester van dit academiejaar 2022-2023 ondersteunt Astrea samen met twee gemotiveerde studenten de dit jaar geselecteerde startup, dit semester wordt een advies uitgewerkt na in het eerste semester een contract op punt te hebben gesteld. Christine De Keersmaeker, Katrijn Huon, Yuki Choy en Levi Van Dijck begeleiden de studenten en startup […]

JUVENTUS’ TRADEMARK RIGHTS INFRINGED BY NFT, SAYS ROME COURT!

18-11-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Green-branding in fashion: a trending marketing strategy.

27-09-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Usain Bolt trademarks his lightning bolt move

24-08-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

4 NFT lawsuits to follow

25-08-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

SUMMERY IP DISCUSSIONS: SAY (GREEK) CHEESE

19-08-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

On 1st August 2022, the Belgian law transposing the European Directive on copyright and related rights in the Digital Single Market n° 2019/790 was published in the Belgian Gazette.

08-08-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Een nieuwe wet auteursrechten en naburige rechten in de digitale markt

04-07-2022

De Europese Richtlijnvan 17 april 2019 inzake het auteursrecht en het naburig recht in de digitale markt (Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG), de zogenoemde DSM ( Digital Single […]

Direct marketing vanaf nu eenvoudiger bij publiek beschikbare persoonsgegevens? Zet de GBA de deur open naar een soepelere toepassing van de regels?

25-03-2022

Doorgaans wordt de GDPR beschouwd als een strak keurslijf die heel wat minder ruimte laat voor marketeers wanneer er geen toestemming (“opt-in”) van de betrokkene voorligt. Slechts in eerder uitzonderlijke omstandigheden kan de verwerkingsverantwoordelijke direct marketing verantwoorden op basis van zijn/haar “gerechtvaardigd belang”. Om zich op deze rechtsgrond te kunnen beroepen moet de verwerkingsverantwoordelijke nagaan […]

Transfers of personal data under scrutiny: can we still transfer data outside of the EU?

02-02-2022

Dit bericht is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.