Astrea / Posts by Thaïssa Nuyens

Posts by Thaïssa Nuyens

Eindelijk is het zo ver. De DSA is in werking getreden.

29-08-2023

De Digital Service Act heeft tot doel een veiliger digitale ruimte te creëren waarin de grondrechten van gebruikers worden beschermd en waarin een “level playing field” tot stand wordt gebracht voor ondernemingen. Deze verordening voorziet ook in een specifiek wettelijk kader voor de “zeer grote online platforms en zoekmachines”, dit zijn online platformen en zoekmachines […]

JUVENTUS’ TRADEMARK RIGHTS INFRINGED BY NFT, SAYS ROME COURT!

18-11-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Green-branding in fashion: a trending marketing strategy.

27-09-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Usain Bolt trademarks his lightning bolt move

24-08-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

4 NFT lawsuits to follow

25-08-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

SUMMERY IP DISCUSSIONS: SAY (GREEK) CHEESE

19-08-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

On 1st August 2022, the Belgian law transposing the European Directive on copyright and related rights in the Digital Single Market n° 2019/790 was published in the Belgian Gazette.

08-08-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

Een nieuwe wet auteursrechten en naburige rechten in de digitale markt

04-07-2022

De Europese Richtlijnvan 17 april 2019 inzake het auteursrecht en het naburig recht in de digitale markt (Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG), de zogenoemde DSM ( Digital Single […]

ASTREA ADVISED PLANTYN WITH THE ACQUISITION OF UITGEVERIJ AVERBODE AND EDITIONS ERASME

12-05-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

The first conservatory seizure on an nft

23-03-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.

NFT, the new hype. What about intellectual property rights?

09-02-2022

Dit artikel is alleen in de Engelse taal beschikbaar, lees hier meer.