Astrea / Posts by Ciska Servais

Posts by Ciska Servais

The Province of Antwerp decided to grant the environmental permit for construction and operation of Project ONE

04-01-2022

Ciska Servais, Ilse Cuypers, Jonas Deckers and Benoit Forêt from the environmental law department assisted Ineos Olefins Beglium in drawing up the environmental permit application and during the entire further permit procedure for the construction and operation of Project ONE in the port of Antwerp. In the meantime, the Province of Antwerp decided to grant […]

Astrea successfully defends the marine spatial plan 2020-2026 for the Belgian marine areas

13-12-2021

The marine spatial plan covers an area of approximately 3,500 km² and provides the legal basis for the pursuit of various activities in the Belgian part of the North Sea, such as port development, sea defences, energy, sea fishing, scientific research, etc. Astrea assisted the Belgian State on two actions for annulment directed against the […]

Het Vlaams Gemeentewegendecreet doorstaat grotendeels de toets van het Grondwettelijk Hof

19-10-2021

Op 7 oktober sprak het Grondwettelijk Hof zich deels positief uit over het decreet van het Vlaamse Gewest van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. Het Hof verwierp vrijwel alle beroepen tegen het decreet, met uitzondering van het beroep tegen de bepaling die betrekking heeft op de verplaatsing van gemeentewegen. Het Gemeentewegendecreet voert een uniform […]

Astrea signs up for the study and networking mission Dubai & Abu Dhabi

18-10-2021

Ciska Servais, partner and head of Astrea’s Real Estate & Environmental Law team, will represent Astrea on the exclusive business networking mission in Dubai and Abu Dhabi led by business organisation VOKA, of which she has been an enthusiastic member for several years. Ciska will visit the first world exhibition to take place in the […]

Vernietiging van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Openruimtegebieden Beneden-Nete’ én omgevingsvergunning Sigmawerken

21-09-2021

Ciska Servais en Benoit Forêt van het omgevingsrecht-team van Astrea vertegenwoordigden de eigenaar van het beschermde kasteel Ringenhof in Lier in een procedure bij de Raad van State tegen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Openruimtegebieden Beneden-Nete’, dat opgemaakt werd in uitvoering van het geactualiseerde Sigmaplan en als doel heeft om het nabijgelegen, bestaande overstromingsgebied om te […]

Stikstofarrest herbevestigd

19-08-2021

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft in een schorsingsarrest van 12 augustus 2021 (RvVb-S-2021-1254) een omgevingsvergunning voor de bouw en uitbating van een tomatenkwekerij in Hoogstraten geschorst, en heeft haar eerdere rechtspraak uit het zgn. “stikstofarrest” herbevestigd.  Dit arrest heeft betrekking op een omgevingsvergunning die op 5 december 2020 door de bevoegde Vlaamse minister verleend werd […]

Astrea’s Real Estate and Environmental law team is delighted to assist Project ONE with the permit application

23-07-2021

Our Real Estate & Environmental team assists Ineos Olefins Belgium with the permit application for Project ONE. Project ONE will be the most eco-friendly ethane cracker in Europe, with 2⁄3 less carbon emissions than the average European steam cracker. Moreover, Project ONE targets moving the facility to carbon neutrality within 10 years from the start-up […]

Regional and local taxes

We assist clients and handle procedures regarding regional and local taxes, regarding property, permits, empty and abandoned locations, etc.

Permits for windturbines

We assist clients regarding the procedures for permits for windturbines.

Sale of the last plot of land in Genk to the Flemish Region

We assisted FORD in the past and this year again for the last plot in the sale of the land of Ford Motor Company in Genk to the Flemish Region.

Large residential projects

Clients request assistance in completing their requests for permits for large, medium and/or small construction permits. We assist them during the procedure, often after objections from neighbours or when the city council does not grant the permit.