Astrea / Posts by Nicolas Michiels

Posts by Nicolas Michiels

Recovery package for capital markets

21-10-2021

The COVID-19 pandemic, in addition to its impact on people, businesses and healthcare systems, also has an impact on the economies and financial systems of the European Member States. According to the European Commission, liquidity and access to finance will remain bottlenecks in the wake of the COVID-19 pandemic. The recovery from the severe economic […]

Het einde van de London Interbank Offered Rate (LIBOR)

10-09-2021

De LIBOR en soortgelijke rentes zullen vanaf 1 januari 2022 uit beeld verdwijnen en door risicovrije rentetarieven (RFR’s) worden vervangen. De LIBOR is verweven met de interbancaire geldmarkt, dit is de markt waarop banken aan elkaar lenen, maar ook met financiële transacties die een onderliggende waarde van meer dan 300 biljoen dollar hebben. Deze rentevoet […]

The end of the London Interbank Offered Rate (LIBOR)

10-09-2021

Following the widely known LIBOR-scandal, the LIBOR and similar interest rates will disappear from the scene as of 1 January 2022, and will be replaced by risk-free interest rates (RFR’s). The LIBOR is intertwined with the interbank money market, i.e. the market on which banks lend money to one another, but also with financial transactions […]

Lening op interest of kredietopening?

22-07-2021

In een arrest van 14 juni 2021 heeft het Hof van Cassatie zich opnieuw uitgesproken over de kwalificatie van een overeenkomst als kredietopening dan wel een lening op interest. De kwalificatie is onder meer van belang voor de bepaling van de omvang van de wederbeleggingsvergoeding. Een wederbeleggingsvergoeding is de vergoeding die verschuldigd is bij vervroegde […]