COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

WELKOM

Astrea, gespecialiseerd juridisch advies voor bedrijven, ondernemers en overheden

Juridische problemen beperken zich zelden tot één juridisch domein.

Astrea is een onafhankelijk advocatenkantoor waar meer dan 35 advocaten, met elk hun specialisatie, samen alle vakgebieden afdekken waarmee een bedrijf, ondernemer of overheid in aanraking kan komen.

De samenstelling van het kantoor resulteert in een totaalbenadering: we stellen op maat van de cliënt en i.f.v. het probleem een team van gespecialiseerde advocaten samen dat vervolgens de meest efficiënte oplossing biedt over de verschillende rechtsgebieden heen.

De unieke mix van passie en respect maakt het Astrea-team sterk. Elk teamlid zorgt elke dag voor een cliëntgerichte en gedreven aanpak. We reageren snel, werken pragmatisch en proactief. Naast kwaliteit is kostenefficiëntie voor ons een must.

NIEUWS

STEVEN DE SCHRIJVER AND THOMAS DAENENS CONTRIBUTE BELGIAN CHAPTER TO LEXOLOGY CYBER SECURITY & DATA PROTECTION NAVIGATOR

25.8.2016

Steven De Schrijver and Thomas Daenens have contributed the Belgian chapter to the Lexology Cyber Security & Data Protection Navigator

The Lexology Cyber Security & Data Protection Navigator is a tool designed to answer in-house counsel driven demand for an interactive way to research comparative information on issues across multiple jurisdictions. The navigator is structured in a simple, practical Q&A format, aimed to help guide the client’s legal/business process and to allow users to easily compare essential information across multiple jurisdictions.

Read the article Data Security and Cybercrime in Belgium here.

 

lees meer >

NIEUW UITSTEL INWERKINGTREDING NIEUWE PANDWET

29.7.2016

Op 15 juli 2016 keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed houdende diverse wijzigingen betreffende de nieuwe pandwet met het oog op haar inwerkingtreding.

De nieuwe pandwet (de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen terzake), die toelaat om een pand op roerende goederen te vestigen zonder buitenbezitstelling door registratie in een nationaal pandregister, kende reeds een woelig verleden. Ingevolge de wet van 26 november 2014 werd de datum van uiterlijke inwerkingtreding van de nieuwe pandwet verschoven van 1 december 2014 naar 1 januari 2017. Met het nieuwe voorontwerp, zoals goedgekeurd op 15 juli 2016 door de Ministerraad, werd de datum van inwerkingtreding opnieuw verschoven naar 1 januari 2018. De belangrijkste reden voor het (opnieuw) uitstellen van de inwerkingtreding van de wet is de vertraging in de totstandkoming van het nationaal pandregister. Het nationaal pandregister is echter een vereiste om het bezitloos pand mogelijk te maken, en bijgevolg de nieuwe pandwet van kracht te laten worden.

Daarnaast wenste de wetgever om het vernieuwde pandrecht en de werking van het pandregister verder te verfijnen.

Naast het uitstel van de inwerkingtreding van de nieuwe pandwet bevat het voorontwerp als andere voornaamste wijzigingen (niet limitatief):

 • De verduidelijking dat het pandrecht een voorrecht verleent aan de pandhouder;
 • De verduidelijking dat een pandrecht gevestigd kan worden op een roerende goed nadat het reeds onroerend is geworden door bestemming;
 • Het afschaffen van de mogelijkheid om de tegenwerpelijkheid van het pandrecht op een schuldvordering te realiseren door registratie; hier blijven de oude regels dus onverkort van toepassing; en
 • De verruiming van de toegang tot het pandregister met het oog op het garanderen van de efficiëntie van het systeem en de tegenstelbaarheid van het pandrecht aan alle derden.

Het voorontwerp werd voorgelegd aan de Raad van State voor advies en is voorlopig nog niet publiek beschikbaar.

lees meer >

BELGIAN PRIVACY WATCHDOG VS. FACEBOOK: 1-1

22.7.2016

On 30 June 2016, the Brussels’ Court of Appeal has overruled the decision of the President of the Brussels’ Court of First Instance (decision of 9 November 2015 – see our earlier post: http://www.astrealaw.be/nl/news/updates/belgian-privacy-watchdog-vs-facebook-1-0), and dismissed the Privacy Commission’s claim vis-à-vis Facebook Inc., Facebook Ireland and Facebook Belgium.

Summary of the facts

In summary, the facts were as follows: the Privacy Commission requested a cessation order against Facebook regarding their practice of storing and processing personal data of non-Facebook users without their explicit consent, by making use of the so-called “datr-cookie”. Pursuant to the Belgian Privacy Act, both the use of the cookie as well as the processing of the IP address are considered to be “processing of personal data”. As a result, the Privacy Commission considered that the explicit consent of non-Facebook users should be obtained.

No international jurisdiction – Rejection of ‘Google Spain’ and ‘Weltimmo’

Contrary to the first judge, the Court of Appeal agreed with Facebook’s argumentation and ruled that the Belgian courts do not have jurisdiction over Facebook Inc. and Facebook Ireland, as these entities are situated outside Belgium and the relevant personal data are stored in Ireland. As a result, they do not have the power to examine the case, not even in summary proceedings.

In this respect, the Court explicitly rejected the applicability of the Google Spain case and the Weltimmo case by holding that in those cases, both Google Inc. and Weltimmo acted as the parties seeking redress. As a result, both parties explicitly accepted the (cross border) jurisdiction of the court, which was not contested by the counterparty or by the judge. Hence, both cases were considered to be irrelevant with respect to the present case.

In addition, the Court held that from Article 28 of the Directive 95/46/EG, which includes the powers of the supervisory authority, no international jurisdiction could be derived, nor could international jurisdiction be derived from Article 35 of Regulation 1215/2012/ (“Brussels Ibis Regulation”) or Article 10 of the Belgian Code of International Private Law, since the claim falls outside the scope of application of both regulations (i.e. the case cannot be considered a civil or commercial case, but actually concerns a claim exercised by the government).

Fundamental rights do not overrule the required urgency

With respect to Facebook Belgium, the Court of Appeal held that the Belgian courts do indeed have jurisdiction, but that the Privacy Commission’s claim was unfounded, as it was unable to prove the urgent nature of its claim (which is essential in summary proceedings). Already in 2011, the Irish Data Protection Commissioner investigated Facebook’s use of the “datr-cookie” and social plug-ins. The investigation results were publicly available. The fact that the Privacy Commission did not act in 2012, and was unable to provide evidence to the contrary, caused the Court to decide that the urgent nature was not present.

Even the fact that the measures claimed by the Privacy Commission intended to safeguard the fundamental rights and freedoms is not sufficient to conclude to the urgency of the claim.

Finally, the court also rejected the preliminary questions raised by the Privacy Commission.

Game over for the Privacy Commission ?

Despite this unfavourable decision, the Privacy Commission seems to stick to its guns, and announced that it will examine whether or not to lodge an appeal with the Belgian Supreme Court. In the Yahoo! case, the Supreme Court accepted the jurisdiction of the Belgian courts with respect to foreign companies, so it is not unlikely that the Privacy Commission would lodge such appeal.

In any event the proceedings on the merits will be held in September 2017, regardless of the outcome of the ongoing summary proceedings.

lees meer >

PUBLICATIE NIEUWE MODELLEN JAARREKENING NAAR AANLEIDING VAN NIEUWE GROOTTECRITERIA VOOR VENNOOTSCHAPPEN

22.7.2016

De Nationale Bank van België heeft recent de nieuwe modellen voor de jaarrekening gepubliceerd die gelden voor boekjaren vanaf 1 januari 2016.

Voor het boekjaar startend op 1 januari 2016 gelden nu drie nieuwe modellen die de vroegere twee modellen (nl. het volledig model en het verkort model) zullen vervangen. De drie nieuwe modellen zijn de volgende:

 • een volledig model voor de ‘grote’ vennootschappen en de beursgenoteerde vennootschappen;
 • een verkort model voor de ‘kleine’ vennootschappen en de niet-beursgenoteerde vennootschappen; en
 • een micromodel voor de microvennootschappen.

De nieuwe modellen kaderen in de recente wetswijziging met betrekking tot het begrip ‘kleine’ vennootschap en het nieuw ingevoerde begrip ‘microvennootschap’.

Met ingang vanaf 1 januari 2016 werd de definitie van een kleine onderneming aangepast, waarbij de drempels voor een kleine onderneming verhoogd werden. Hierdoor zullen een groot aantal ondernemingen niet langer onder de definitie van een grote onderneming vallen. Daarenboven wordt een onderneming niet langer automatisch als grote onderneming gekwalificeerd indien deze meer dan 100 werknemers tewerkstelt, wat vroeger wel het geval was. Men kan dus voortaan zelfs met meer dan 100 werknemers als kleine onderneming worden beschouwd op voorwaarde dat men geen van de drempels met betrekking tot het balanstotaal (4,5 miljoen EUR) en de jaaromzet exclusief BTW (9 miljoen EUR) overschrijdt.

Belangrijk is ook het nieuwe concept van de microvennootschap (het nieuwe artikel 15/1 Wetboek van Vennootschappen). Microvennootschappen zijn kleine vennootschappen die geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn en die niet meer dan één van drie criteria overschrijden (zijnde een gemiddeld personeelsbestand van 10 werknemers, een balanstotaal van 350.000 EUR, en een jaaromzet (exclusief BTW) van 700.000 EUR).

De nieuwe definities, en de daarbij horende nieuwe modellen van de Nationale Bank van België, betekenen goed nieuws voor heel wat kleine vennootschappen en iets grotere niet-beursgenoteerde vennootschappen, vermits deze hun boekhoudkundige formaliteiten in grote mate zullen zien verminderen.

lees meer >

EUROPEAN COMMISSION LAUNCHES EU-U.S. PRIVACY SHIELD: STRONGER PROTECTION FOR TRANSATLANTIC DATA FLOWS

13.7.2016

Brussels, 12 July 2016

Today the European Commission adopted the EU-U.S. Privacy Shield.

This new framework protects the fundamental rights of anyone in the EU whose personal data is transferred to the United States as well as bringing legal clarity for businesses relying on transatlantic data transfers.

Andrus Ansip, Commission Vice-President for the Digital Single Market, said: "We have approved the new EU-U.S. Privacy Shield today. It will protect the personal data of our people and provide clarity for businesses. We have worked hard with all our partners in Europe and in the US to get this deal right and to have it done as soon as possible. Data flows between our two continents are essential to our society and economy – we now have a robust framework ensuring these transfers take place in the best and safest conditions".

Věra Jourová, Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality said: "The EU-U.S. Privacy Shield is a robust new system to protect the personal data of Europeans and ensure legal certainty for businesses. It brings stronger data protection standards that are better enforced, safeguards on government access, and easier redress for individuals in case of complaints. The new framework will restore the trust of consumers when their data is transferred across the Atlantic. We have worked together with the European data protection authorities, the European Parliament, the Member States and our U.S. counterparts to put in place an arrangement with the highest standards to protect Europeans' personal data".

The EU-U.S. Privacy Shield is based on the following principles:

 • Strong obligations on companies handling data: under the new arrangement, the U.S. Department of Commerce will conduct regular updates and reviews of participating companies, to ensure that companies follow the rules they submitted themselves to. If companies do not comply in practice they face sanctions and removal from the list. The tightening of conditions for the onward transfers of data to third parties will guarantee the same level of protection in case of a transfer from a Privacy Shield company.
 • Clear safeguards and transparency obligations on U.S. government access: The US has given the EU assurance that the access of public authorities for law enforcement and national security is subject to clear limitations, safeguards and oversight mechanisms. Everyone in the EU will, also for the first time, benefit from redress mechanisms in this area. The U.S. has ruled out indiscriminate mass surveillance on personal data transferred to the US under the EU-U.S. Privacy Shield arrangement. The Office of the Director of National Intelligence further clarified that bulk collection of data could only be used under specific preconditions and needs to be as targeted and focused as possible. It details the safeguards in place for the use of data under such exceptional circumstances. The U.S. Secretary of State has established a redress possibility in the area of national intelligence for Europeans through an Ombudsperson mechanism within the Department of State.
 • Effective protection of individual rights: Any citizen who considers that their data has been misused under the Privacy Shield scheme will benefit from several accessible and affordable dispute resolution mechanisms. Ideally, the complaint will be resolved by the company itself; or free of charge Alternative Dispute resolution (ADR) solutions will be offered. Individuals can also go to their national Data Protection Authorities, who will work with the Federal Trade Commission to ensure that complaints by EU citizens are investigated and resolved. If a case is not resolved by any of the other means, as a last resort there will be an arbitration mechanism. Redress possibility in the area of national security for EU citizens' will be handled by an Ombudsperson independent from the US intelligence services.
 • Annual joint review mechanism: the mechanism will monitor the functioning of the Privacy Shield, including the commitments and assurance as regards access to data for law enforcement and national security purposes. The European Commission and the U.S. Department of Commerce will conduct the review and associate national intelligence experts from the U.S. and European Data Protection Authorities. The Commission will draw on all other sources of information available and will issue a public report to the European Parliament and the Council.

Since presenting the draft Privacy Shield in February, the Commission has drawn on the opinions of the European data protection authorities (Art. 29 working party) and the European Data Protection Supervisor, and the resolution of the European Parliament to include a number of additional clarifications and improvements. The European Commission and the U.S. notably agreed on additional clarifications on bulk collection of data, strengthening the Ombudsperson mechanism, and more explicit obligations on companies as regards limits on retention and onward transfers.

Next steps: The "adequacy decision" will be notified today to the Member States and thereby enter into force immediately. On the U.S. side, the Privacy Shield framework will be published in the Federal Register, the equivalent to our Official Journal. The U.S. Department of Commerce will start operating the Privacy Shield. Once companies have had an opportunity to review the framework and update their compliance, companies will be able to certify with the Commerce Department starting August 1. In parallel, the Commission will publish a short guide for citizens explaining the available remedies in case an individual considers that his personal data has been used without taking into account the data protection rules.

Background

On 2 February 2016 the European Commission and the U.S. Government reached a political agreement on a new framework for transatlantic exchanges of personal data for commercial purposes: the EU-U.S. Privacy Shield (IP/16/216). The Commission presented the draft decision texts on 29 February 2016. Following the opinion of the article 29 working party (data protection authorities) of 13 April and the European Parliament resolution of 26 May, the Commission finalised the adoption procedure on 12 July 2016.

The EU-U.S. Privacy Shield reflects the requirements set out by the European Court of Justice in its ruling on 6 October 2015, which declared the old Safe Harbour framework invalid.

For more information

Adequacy decision

Annexes

Q&A

Factsheet

Communication: Transatlantic Data Flows: Restoring Trust through Strong Safeguards

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER CONTRIBUTED THE BELGIAN CHAPTER TO THE EXPERT GUIDE: MERGERS & ACQUISITIONS 2016 WITH A SPECIFIC FOCUS ON TECHNOLOGY M&A IN BELGIUM

8.7.2016

Astrea technology and M&A partner Steven De Schrijver has contributed the Belgian Chapter in the June 2016 Edition of the Expert Guide: Mergers & Acquisitions which was published by Corporate LiveWire.

Corporate LiveWire provides business professionals and individuals in the corporate finance sector with information on the latest news and developments from around the globe. Their expert guides feature contributions from industry experts  spanning a range of topics. Their annual publication Expert Guide: Mergers & Acquisitions takes a look at the expectations for 2016. A series of expert contributors discuss the current legal environment and outline key trends relating to their jurisdiction. Highlighted topics include tech dealmaking, asset deals and squeeze-out transactions.

In this contribution, Steven De Schrijver summarises the headlines driving deals in the technology space in Belgium.

Read the Belgian Chapter to the Expert Guide: Mergers & Acquisitions 2016, contributed by Steven De Schrijver.

lees meer >