COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

WELKOM

Astrea, gespecialiseerd juridisch advies voor bedrijven, ondernemers en overheden

Juridische problemen beperken zich zelden tot één juridisch domein.

Astrea is een onafhankelijk advocatenkantoor waar meer dan 35 advocaten, met elk hun specialisatie, samen alle vakgebieden afdekken waarmee een bedrijf, ondernemer of overheid in aanraking kan komen.

De samenstelling van het kantoor resulteert in een totaalbenadering: we stellen op maat van de cliënt en i.f.v. het probleem een team van gespecialiseerde advocaten samen dat vervolgens de meest efficiënte oplossing biedt over de verschillende rechtsgebieden heen.

De unieke mix van passie en respect maakt het Astrea-team sterk. Elk teamlid zorgt elke dag voor een cliëntgerichte en gedreven aanpak. We reageren snel, werken pragmatisch en proactief. Naast kwaliteit is kostenefficiëntie voor ons een must.

NIEUWS

STEVEN DE SCHRIJVER HOSTED WEBINAR FOR ITECHLAW ON PROPOSED EPRIVACY REGULATION

24.3.2017

Steven De Schrijver hosted on 22 March 2017 a webinar on the Proposal for a new ePrivacy Regulation which the European Commission issued on 10 January 2017. The webinar was attended by about 66 lawyers from around the world.

The scope of the proposed e-Privacy Regulation is so wide that it will apply, in today’s digital age, to just about any electronic communications service. Many of its provisions (especially around communications data, tracking technologies, use of cookies and electronic direct marketing) will be highly contentious for both industry and civil liberties groups.

The commission recently announced the key objectives and how it intends to achieve them under the new e-Privacy Regulation, stating, inter alia, that:

 • Privacy rules will in the future also apply to OTT players such as WhatsApp, Facebook Messenger and Skype.
 • Privacy is guaranteed for both content and metadata, e.g. time of a call and location (by anonymization or deletion).
 • Concerning ‘cookies’, the new rules will be more user-friendly as browser settings will provide for an easy way to accept or refuse tracking cookies and other identifiers.
 • The proposal attempts to ban unsolicited electronic communications by emails, SMS and automated calling machines.

The European Commission wants the new e-Privacy Regulation to enter into force on 25 May 2018, the same date as the General Data Protection Regulation will take effect. This means that businesses in the electronic communications sector have only about one year left to implement the changes required to ensure compliance with the new rules.

Steven De Schrijver is a partner in the Brussels office of Astrea. He has more than 20 years of experience advising some of the largest Belgian and foreign technology companies, as well as innovative entrepreneurs on complex agreements and projects dealing with new technologies. His expertise includes tech M&A, e-commerce, software licensing, website development and hosting, privacy law, IT security, IT contracts, technology transfers, digital signatures, IT outsourcing, cloud computing, robotics, Internet of Things, artificial intelligence, drones, augmented and virtual reality.

Steven has been admitted to the Brussels Bar. He holds a law degree from the University of Antwerp (1992) and an LLM degree from the university of Virginia School of Law (1993).

A PDF version of the webinar can be found here.

lees meer >

ASTREA OPNIEUW OPGENOMEN IN DE RANKINGS VAN CHAMBERS GLOBAL 2017

23.3.2017

Chambers Global, één van de hoogst aangeschreven gidsen in de internationale advocatuur, geeft jaarlijks een overzicht van de toonaangevende advocatenkantoren uit heel de wereld.

Op basis van input van de deelnemende advocatenkantoren, feedback van cliënten en peer reviews selecteert Chambers de meest verdienstelijke advocaten en de meest vooraanstaande advocatenkantoren per specialisatie en per regio.

Astrea is zeer verheugd om opnieuw te zijn opgenomen in Chambers Global (editie 2017) met enkele lovende, maar ook bijkomende vermeldingen.

Frédéric Verspreeuwen wordt vermeld binnen de categorie Corporate/M&A in Band 4. Chambers Global schrijft: Frederic Verspreeuwen has "impeccable legal knowledge and a no-nonsense approach," according to clients, who describe him as a "dedicated lawyer who is always in the loop on ongoing matters and can act and react very fast in critical situations."

Dieter Veestraeten wordt binnen zijn vakgebied Banking & Finance vermeld als “recognised Practitioner”. Hij wordt tevens vermeld als “foreign expert” voor Duitsland en Duitse ondernemingen die in België actief zijn. Chambers Global schrijft: Dieter Veestraeten of Astrea speaks fluent German and continues to advise many German clients on cross-border financing matters involving Germany and Belgium.

We zijn dankbaar voor de erkenning van de door ons nagestreefde kwaliteit en hopen om deze, in samenwerking met onze klanten, verder te onderhouden en te ontwikkelen.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER CONTRIBUTES BELGIAN CHAPTER TO THE INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE TO MERGERS & ACQUISITIONS 2017

7.3.2017

Steven De Schrijver of Astrea has contributed in writing the Belgian Chapter 9 of the International Comparative Legal Guide to Mergers & Acquisitions 2017 (11th edition). This guide provides corporate counsel and international practitioners with a comprehensive worldwide legal analysis of the laws and regulations of mergers and acquisitions. The country question and answer chapters provide a broad overview of common issues in mergers and acquisitions in 41 jurisdictions. All chapters are written by leading mergers and acquisitions lawyers and industry specialists.

Read the complete article written by Steven De Schrijver

lees meer >

PIETER PAEPE GEEFT SAMEN MET WIL VAN MEGEN EEN SEMINARIE “SPORT EN EUROPEES RECHT” AAN DE PXL HOGESCHOOL IN HASSELT

6.3.2017

Astrea partner Pieter Paepe zal op maandag 27 maart 2017 samen met Wil van Megen (FIFPro) een seminarie “Sport en Europees recht” geven aan de PXL Hogeschool te Hasselt.

De PXL Hogeschool, met meer dan 8000 studenten, biedt sinds enkele jaren een Postgraduaat “Sportmanagement” aan. Tijdens deze opleiding komen onderwerpen als sportmarketing, sportwetgeving, sportbeleid en eventmanagement aan bod. Hiervoor wordt naast gespecialiseerde lectoren een beroep gedaan op ervaren gastsprekers uit het werkveld. De opleiding is sterk beroepsgeoriënteerd.

Hogeschool PXL stelt één van haar lessen uitzonderlijk open en nodigt u uit om het seminarie “Sport en Europees Recht” bij te wonen op maandag 27 maart 2017 van 18u00 – 21u30 aan de Hogeschool PXL – Gebouw D, Elfde Liniestraat 23A, 3500 Hasselt – Zaal Corbu. Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 Euro (inclusief drank en broodjesbuffet).

Tijdens het seminarie zal nader ingegaan worden op het belang van EU recht voor sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder. Dit belang zal worden geïllustreerd aan de hand van verschillende, soms zeer recente, voorbeelden, zoals de lopende betwisting over de conformiteit van het verbod van Third Party Ownership (TPO) met EU recht, het vonnis van de handelsrechtbank van Charleroi in de Diarra-zaak (betreffende artikel 17.2 van de FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players), staatssteun en de bouw en renovatie van sportinfrastructuur.

Inschrijven kan via de volgende link : http://www.pxl.be/Pub/Home/Agenda/Congress-Agenda/Sport-en-Europees-recht---Studie-vanuit-voetbalperspectief.html

lees meer >

VLAAMS ONTEIGENINGSDECREET WELDRA IN WERKING

1.3.2017

Het decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut, oftewel het “Vlaams Onteigeningsdecreet”, werd op 15 februari 2017 aangenomen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. De volledige tekst van het decreet is te raadplegen via volgende link http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2016-2017/g991-4.pdf.

Het decreet werd op 24 februari 2017 bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse regering, en zal dus weldra (op een nader door de Vlaamse regering te bepalen datum) in werking treden.

Voor meer informatie kan u terecht bij Philippe Van Wesemael (pvw@astrealaw.be) of Anouck Vanermen (ava@astrealaw.be).

lees meer >

WET INNOVATIE-AFTREK GEPUBLICEERD

20.2.2017

Op 20 februari 2017 werd de wet van 9 februari 2017 “tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten” in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze nieuwe fiscale gunstmaatregel vervangt de octrooiaftrek en is conform de OESO-richtlijnen ter zake (BEPS-project). De nieuwe aftrek laat bedrijven met R&D activiteiten toe om 85% van de netto inkomsten uit bepaalde intellectuele rechten vrij te stellen van belastingen. Door voornamelijk het verruimde toepassingsgebied, biedt deze nieuwe regeling interessante opportuniteiten.

De voornaamste wijzigingen van de innovatieaftrek (in vergelijking met de octrooiaftrek) kunnen als volgt worden samengevat:

 • Het toepassingsgebied wordt aanzienlijk verruimd:
  • Zo komen naast de inkomsten uit octrooien en aanvullende beschermingscertificaten, ook inkomsten uit (i) kwekersrechten, (ii) weesgeneesmiddelen, (iii) van overheidswege toegekende data- of marktexclusiviteiten en (iv) auteursrechtelijk beschermde software die voortvloeit uit een aan de POD Wetenschapsbeleid voorgelegd ontwikkelingsproject of programma in aanmerking.
  • De aftrek wordt ook niet langer beperkt tot ontvangen licentievergoedingen en royalties, maar geldt voortaan ook voor procesoctrooien, ontvangen schadevergoedingen en meerwaarden gerealiseerd n.a.v. de verkoop van intellectuele rechten (zij het onder strikte voorwaarden).
 • De aftrek verhoogt weliswaar van 80% naar 85%, maar wordt voortaan berekend op de netto inkomsten i.p.v. op de bruto inkomsten. De niet-gebruikte aftrek is overdraagbaar naar de volgende aanslagjaren.
 • Nieuw is ook dat de aftrek al kan worden toegepast, terwijl het intellectueel eigendomsrecht nog in aanvraag is (mits aanleg van een tijdelijk vrijgestelde reserve).
 • De aftrek geldt wel enkel voor zover het intellectuele eigendomsrecht voortvloeit uit eigen onderzoeksinspanningen of onderzoekswerk verricht door niet-verbonden ondernemingen.
 • Om van de aftrek te kunnen genieten, dient de belastingplichtige een bijzonder formulier bij de aangifte te voegen, een documentatiedossier bij te houden en een aangepaste boekhouding te voeren.
 • De regeling geldt zowel voor grote ondernemingen als voor KMO’s (die niet langer aan afwijkende bepalingen zijn onderworpen).

Voor meer informatie en bijkomende vragen kunt u terecht bij Ken Roelands (kro@astrealaw.be - 03/287.11.35).

lees meer >

PHILIPPE VAN WESEMAEL PUBLICEERT IN TIJDSCHRIFT VOOR OMGEVINGSRECHT EN OMGEVINGSBELEID: “NOGMAALS OVER (ONT)BOSSEN"

17.2.2017

Philippe Van Wesemael, vennoot omgevingsrecht bij Astrea, schreef een noot bij een arrest van het Hof van Cassatie van 5 april 2016, dat uitspraak doet over de (on)redelijkheid van herstelvorderingen in geval van illegale ontbossing.

In het besproken arrest bevestigt het Hof van Cassatie haar standpunt dat een herstel ook kan inhouden dat aan de illegale ontbossing een einde wordt gesteld door aanplanting van andere boomsoorten dan deze die onrechtmatig werden verwijderd.

De volledige publicatie vindt u in TOO, 2016-4, p. 559.

lees meer >

GWH 14 DECEMBER 2016: GEEN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN BIJ ADMINISTRATIEVE GELDBOETES INZAKE LEEGSTAND

7.2.2017

Op 14 december 2016 sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over de administratieve sancties die in het Brussels Gewest worden opgelegd in geval van leegstand.

Tegen de administratieve geldboete kan volgens de Brusselse Huisvestingscode beroep worden aangetekend bij de rechtbank van eerste aanleg. Een eigenaar van een leegstaande woning vroeg aan de rechter om de boete te verminderen wegens verzachtende omstandigheden. Omdat dit niet is voorzien in de Brusselse huisvestingscode stelde de rechter een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. De rechter stelde zich de vraag of het strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet dat de rechtbank enkel kan oordelen of de boete al dan niet verschuldigd is, maar de boete niet kan verminderen in geval van verzachtende omstandigheden, hoewel een strafrechter dit wel kan wanneer die oordeelt over een strafsanctie.

Het Grondwettelijk Hof ziet hier geen graten in, en is van oordeel dat énkel wanneer de dader van eenzelfde feit op verschillende wijzen kan worden gestraft, d.w.z. wanneer hij voor dezelfde feiten ofwel naar de correctionele rechtbank kan worden verwezen ofwel hem een administratieve geldboete kan worden opgelegd waartegen beroep openstaat bij de rechtbank, er een parallellisme moet bestaan tussen de maatregelen van individualisering van de straf. In dat geval dient dus ook de burgerlijke rechtbank de mogelijkheid te hebben om verzachtende omstandigheden aan te nemen of uitstel te verlenen.

In het geval van de leegstandsboete in het Brussels Gewest gaat die redenering volgens het Hof niet op, aangezien de feiten geen strafrechtelijk misdrijf uitmaken en dus niet voor de correctionele rechtbank kunnen worden vervolgd. Er is énkel sprake van een administratieve sanctie, en dan gelden niet dezelfde waarborgen als wanneer er sprake zou zijn van een strafsanctie.

Voor meer info: Philippe Van Wesemael (pvw@astrealaw.be) of Anouck Vanermen (ava@astrealaw.be).

lees meer >

AANPASSING INWERKINGTREDING OMGEVINGSVERGUNNING

31.1.2017

Het was reeds lange tijd bekend: op 23 februari 2017 zou de omgevingsvergunning in werking treden, en zou deze in de plaats komen van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.

Intussen is echter beslist dat de omgevingsvergunning toch nog niet volledig in werking treedt op 23 februari aanstaande. Op 25 januari 2017 heeft het Vlaams Parlement namelijk het decreet over de regels tot implementatie van de omgevingsvergunning aangenomen. Dit decreet zal eerstdaags door de Vlaamse Regering worden bekrachtigd en in het Belgisch Staatsblad verschijnen.

In hoofdlijnen handhaaft dit decreet de inwerkingtredingsdatum van de omgevingsvergunning op Vlaams en provinciaal niveau, maar op gemeentelijk niveau kan elke gemeente beslissen om de omgevingsvergunning pas later te implementeren. Dit uitstel kan tot uiterlijk 1 juni 2017 lopen.

Gemeenten dienen nu zeer snel te beslissen of zij al dan niet uitstel wensen voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning. Ze dienen dit immers uiterlijk op 14 februari 2017 te laten weten aan de Minister.

lees meer >

VASTSTELLING NIEUWE STANDAARDPROCEDURES INZAKE BODEM

31.1.2017

Bij besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 10 januari 2017 (BS 30 januari 2017) werden verschillende nieuwe standaardprocedures inzake bodem vastgesteld.

Het gaat meer bepaald om de procedures voor zowel de opmaak van oriënterende, beschrijvende of oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken, als voor de uitvoering van een (beperkt) bodemsaneringsproject, bodemsaneringswerken, een eindevaluatieonderzoek en nazorg.

Deze nieuwe standaardprocedures treden in werking op 23 februari 2017. Op deze datum zullen de huidige procedures opgeheven worden, met inbegrip van de laatste nieuwe standaardprocedure voor oriënterende bodemonderzoeken, die nog maar in werking getreden was sinds 1 juli 2016.

Meer details over de wijzigingen per standaardprocedure zijn terug te vinden op de website van OVAM.

lees meer >