COOKIES OP www.astrealaw.be

Astrea gebruikt cookies om er voor te zorgen dat bezoekers op de meest optimale manier gebruik kunnen maken van de toepassingen van deze website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om bezoekersgedrag op anonieme wijze te meten en te analyseren en om de inhoud van de website te verbeteren. Bemerk dat indien u geen cookies wenst te aanvaarden, het mogelijk is dat bepaalde toepassingen op deze website door u niet of niet optimaal toegankelijk zijn.

Print Friendly and PDF NL | FR | EN | DE

WELKOM

Astrea, gespecialiseerd juridisch advies voor bedrijven, ondernemers en overheden

Juridische problemen beperken zich zelden tot één juridisch domein.

Astrea is een onafhankelijk advocatenkantoor waar meer dan 35 advocaten, met elk hun specialisatie, samen alle vakgebieden afdekken waarmee een bedrijf, ondernemer of overheid in aanraking kan komen.

De samenstelling van het kantoor resulteert in een totaalbenadering: we stellen op maat van de cliënt en i.f.v. het probleem een team van gespecialiseerde advocaten samen dat vervolgens de meest efficiënte oplossing biedt over de verschillende rechtsgebieden heen.

De unieke mix van passie en respect maakt het Astrea-team sterk. Elk teamlid zorgt elke dag voor een cliëntgerichte en gedreven aanpak. We reageren snel, werken pragmatisch en proactief. Naast kwaliteit is kostenefficiëntie voor ons een must.

NIEUWS

VLAAMS ONTEIGENINGSDECREET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

28.4.2017

Het decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut, oftewel het “Vlaams Onteigeningsdecreet” is op 25 april 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit decreet treedt evenwel pas in werking nadat de Vlaamse regering de nodige uitvoeringsbesluiten heeft opgemaakt. De inwerkingtreding van dit decreet is alweer een stapje dichterbij…

Voor verdere vragen kunt u alvast terecht Philippe Van Wesemael (pvw@astrealaw.be) of Ciska Servais (cs@astrealaw.be).

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER CONTRIBUTES ARTICLE ON “THE RIGHT TO BE FORGOTTEN: THE CURRENT AND FUTURE LEGAL FRAMEWORK” TO THE EXPERT GUIDES WEBSITE

26.4.2017

Astrea corporate and technology partner Steven De Schrijver has contributed an article entitled “The right to be forgotten: the current and future legal framework” to the Information Technology section of the Expert Guides website (www.expertguides.com).

Expert Guides has been researching the world's legal market for over 20 years and has become one of the most trusted resources for international buyers of legal services.

Its guides cover a broad — and growing — range of legal practice areas.

You can read the full article through the following link: The right to be forgotten - the current and future legal framework

lees meer >

DE VLAAMSE REGERING BESCHERMT CA. 12.000 HA ZONEVREEMDE BOSSEN

24.4.2017

De Vlaamse Regering heeft op 31 maart 2017 de kaart van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen voorlopig goedgekeurd. Het gaat om 12.260 hectare aan waardevolle bossen die ruimtelijk kwetsbaar zijn omdat ze in bijvoorbeeld een woonzone, industrie- of landbouwgebied liggen. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos gaat het per ruimtelijke bestemming over volgende oppervlaktes: 7.910 ha in landbouwgebied, 1.630 ha in gebieden voor functie wonen, 1.352 ha in gebieden bestemd voor recreatie, 502 ha in gebieden voor bedrijvigheid (vb. industrie) en 868 ha in overige niet-groene bestemmingen.

Voor de bossen aangeduid op deze kaart geldt een verstrengde procedure voor ontbossing. Het verwijderen van die bossen is in principe verboden. Er kan wel een afwijking worden aangevraagd, die door de Vlaamse regering na advies van het Agentschap voor Natuur en Bos zal moeten worden beoordeeld.

Het openbaar onderzoek over dit ontwerp van besluit vindt plaats van 16 mei 2017 tot 14 juli 2017. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen eventuele bezwaren en opmerkingen formuleren.

Voor meer informatie en/of vragen kunt u steeds terecht bij Ciska SERVAIS en Philippe VAN WESEMAEL.

lees meer >

ASTREA OPNIEUW OPGENOMEN IN DE RANKINGS VAN LEGAL 500 (EDITIE 2017)

19.4.2017

Legal 500 geeft jaarlijks een overzicht van de toonaangevende advocatenkantoren uit heel de wereld. Op basis van de input van de deelnemende advocatenkantoren, feedback van cliënten en peer reviews selecteert Legal 500 de meest verdienstelijke advocaten en de meest vooraanstaande advocatenkantoren per specialisatie en per regio.

Astrea is zeer verheugd om opnieuw opgenomen te zijn in Legal 500 (editie 2017) met enkele lovende, maar ook nieuwe vermeldingen.

Deze erkenning van de kwaliteit van onze diensten moedigt ons aan om onze dienstverlening verder de verbeteren samen met onze cliënten.

Het team van  Dieter Veestraeten wordt voor de eerste maal vermeld in de categorie Banking, Finance and Capital Markets in Band 4. Legal 500 schrijft: ‘diligent and responsive’ team mainly represents borrowers in their banking and finance needs, but also assists financial institutions. Practice head Dieter Veestraeten is recommended.

De teams van Louis Verstraeten en Marc Van Looveren worden tevens voor de eerste maal vermeld in de categorie Insolvency and Restructuring in Band 3. Legal 500 schrijft: Astrea’s team, which includes Louis Verstraeten and Marc Van Looveren, handles domestic judicial reorganisation proceedings for Belgian SME’s, and cross-border or group insolvencies for multinational companies. The firm also acts for creditors and foreign insolvency administrators. The team represented BHP Billiton in a landmark case concerning the effects of a foreign insolvency on assets which are attached in Belgium.

De teams van Frédéric Verspreeuwen en Steven De Schrijver behouden hun vermelding in de categorie Commercial, Corporate and M&A in Band 5. Legal 500 schrijft: ‘very accessible’ team of corporate attorneys routinely advise multinational companies, start-ups, venture capital investors and private equity firms. Recent work includes advising Belgian brewery Martens on a transaction with Unibra and Far Eastern Corporation. Frédéric Verspreeuwen and Steven De Schrijver are practice co-heads.

De teams van Steven De Schrijver en Pieter Paepe behouden hun vermelding in de categorie IT and Telecoms in Band 4. Legal 500 schrijft: Astrea’s lawyers are ‘responsive, sophisticated and strategic in their approach’. The team has specialist expertise in ICD and online gaming, handling technology transactions and advising on data privacy and outsourcing issues. Microsoft and Invenso are key clients. Steven De Schrijver ‘has been active in the IT industry for many years’. Pieter Paepe was appointed as junior partner.

En tenslotte worden de teams van Marc Van Looveren en Louis Verstraeten vermeld in de categorie Transport (die nu zowel Shipping als Aviation samenvoegt) in Band 2. Legal 500 schrijft: Astrea shows ‘permanent excellence’ in shipping and transport law, ‘especially in contentious matters’. Maritime transport and logistics mandates – including cargo claims litigation, cargo and marine insurance cases and charterparty disputes – make up the bulk of the work. The firm advised the Belgian federal government on the collision between two vessels: the Flinterstar and the LNG carrier, Al Oraiq. The ‘approachable’ Ruud De Houwer is ‘someone to watch’, and the ‘quick and efficient’ Marc Van Looveren ‘never gives up’. Louis Verstraeten is also recommended.

lees meer >

HOF VAN CASSATIE BESLECHT DE DISCUSSIE OVER DE WEDERBELEGGINGSVERGOEDING BIJ EEN LENING OP INTREST VOOR ONDERNEMINGEN

18.4.2017

In een arrest van 24 november 2016 (C.15.0409.F/1) heeft het Hof van Cassatie een belangrijke halt toegeroepen aan de hoge wederbeleggingsvergoedingen (“funding loss”) die de banken aanrekenden aan ondernemingen als die laatsten een lening op intrest vervroegd wilden terugbetalen.

Hiermee komt het Hof van Cassatie terug op eerdere rechtspraak van het Hof van Beroep (o.a. Antwerpen en Gent), die van oordeel was dat artikel 1907bis BW niet van toepassing was indien de kredietovereenkomst een vervroegde terugbetaling uitsloot.

Hoewel het arrest een financiële kater voor de banken kan veroorzaken, betekent het goed nieuws voor de ondernemers die nu meer transparantie zullen krijgen over de wederbeleggingsvergoeding die hun kan worden aangerekend, tenminste, op voorwaarde dat de banken geen beroep doen op het achterpoortje van de kredietopening.

Lees het volledige artikel

lees meer >

MEMORANDUM – DE NIEUWE VERRUIMDE INNOVATIEAFTREK

31.3.2017

Ken Roelands van Astrea schreef een memorandum met betrekking tot de wet van 9 februari 2017 tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten die op 20 februari 2017 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. Deze nieuwe fiscale gunstmaatregel vervangt de octrooiaftrek en is i.t.t. zijn voorganger in overeenstemming met de internationale richtlijnen uit het door de OESO opgestelde BEPS-actieplan.

De nieuwe aftrek laat bedrijven met onderzoeks – en ontwikkelingsactiviteiten toe om 85% van de netto- inkomsten uit kwalificerende intellectuele eigendomsrechten vrij te stellen van belastingen. Door o.m. het verruimde toepassingsgebied, biedt deze nieuwe regeling interessante opportuniteiten.

De PDF-versie van deze memorandum kan u terugvinden via de volgende link: De nieuwe verruimde innovatieaftrek.

lees meer >

THE INTERNATIONAL LIBEL AND PRIVACY HANDBOOK – CHAPTER 17: BELGIUM

31.3.2017

Steven De Schrijver of Astrea has contributed the Belgian Chapter to the 2016-2017 Edition of the International Libel and Privacy Handbook by Charles J. Glasser, which was published by LexisNexis.

This fully updated and expanded edition of the critically acclaimed handbook gives you instant access to relevant libel and privacy laws and important legal rulings in Europe, Asia, the Middle East and the Americas and is based on extensive surveys of lawyers around the world—all of them experts in their nation's or region's media and privacy laws.

You can find the Belgian Chapter 17 through the following link: The International Libel and Privacy Handbook - Chapter 17: Belgium.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER HOSTED WEBINAR FOR ITECHLAW ON PROPOSED EPRIVACY REGULATION

24.3.2017

Steven De Schrijver hosted on 22 March 2017 a webinar on the Proposal for a new ePrivacy Regulation which the European Commission issued on 10 January 2017. The webinar was attended by about 66 lawyers from around the world.

The scope of the proposed e-Privacy Regulation is so wide that it will apply, in today’s digital age, to just about any electronic communications service. Many of its provisions (especially around communications data, tracking technologies, use of cookies and electronic direct marketing) will be highly contentious for both industry and civil liberties groups.

The commission recently announced the key objectives and how it intends to achieve them under the new e-Privacy Regulation, stating, inter alia, that:

  • Privacy rules will in the future also apply to OTT players such as WhatsApp, Facebook Messenger and Skype.
  • Privacy is guaranteed for both content and metadata, e.g. time of a call and location (by anonymization or deletion).
  • Concerning ‘cookies’, the new rules will be more user-friendly as browser settings will provide for an easy way to accept or refuse tracking cookies and other identifiers.
  • The proposal attempts to ban unsolicited electronic communications by emails, SMS and automated calling machines.

The European Commission wants the new e-Privacy Regulation to enter into force on 25 May 2018, the same date as the General Data Protection Regulation will take effect. This means that businesses in the electronic communications sector have only about one year left to implement the changes required to ensure compliance with the new rules.

Steven De Schrijver is a partner in the Brussels office of Astrea. He has more than 20 years of experience advising some of the largest Belgian and foreign technology companies, as well as innovative entrepreneurs on complex agreements and projects dealing with new technologies. His expertise includes tech M&A, e-commerce, software licensing, website development and hosting, privacy law, IT security, IT contracts, technology transfers, digital signatures, IT outsourcing, cloud computing, robotics, Internet of Things, artificial intelligence, drones, augmented and virtual reality.

Steven has been admitted to the Brussels Bar. He holds a law degree from the University of Antwerp (1992) and an LLM degree from the university of Virginia School of Law (1993).

A PDF version of the webinar can be found here.

lees meer >

ASTREA OPNIEUW OPGENOMEN IN DE RANKINGS VAN CHAMBERS GLOBAL 2017

23.3.2017

Chambers Global, één van de hoogst aangeschreven gidsen in de internationale advocatuur, geeft jaarlijks een overzicht van de toonaangevende advocatenkantoren uit heel de wereld.

Op basis van input van de deelnemende advocatenkantoren, feedback van cliënten en peer reviews selecteert Chambers de meest verdienstelijke advocaten en de meest vooraanstaande advocatenkantoren per specialisatie en per regio.

Astrea is zeer verheugd om opnieuw te zijn opgenomen in Chambers Global (editie 2017) met enkele lovende, maar ook bijkomende vermeldingen.

Frédéric Verspreeuwen wordt vermeld binnen de categorie Corporate/M&A in Band 4. Chambers Global schrijft: Frederic Verspreeuwen has "impeccable legal knowledge and a no-nonsense approach," according to clients, who describe him as a "dedicated lawyer who is always in the loop on ongoing matters and can act and react very fast in critical situations."

Dieter Veestraeten wordt binnen zijn vakgebied Banking & Finance vermeld als “recognised Practitioner”. Hij wordt tevens vermeld als “foreign expert” voor Duitsland en Duitse ondernemingen die in België actief zijn. Chambers Global schrijft: Dieter Veestraeten of Astrea speaks fluent German and continues to advise many German clients on cross-border financing matters involving Germany and Belgium.

We zijn dankbaar voor de erkenning van de door ons nagestreefde kwaliteit en hopen om deze, in samenwerking met onze klanten, verder te onderhouden en te ontwikkelen.

lees meer >

STEVEN DE SCHRIJVER CONTRIBUTES BELGIAN CHAPTER TO THE INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE TO MERGERS & ACQUISITIONS 2017

7.3.2017

Steven De Schrijver of Astrea has contributed in writing the Belgian Chapter 9 of the International Comparative Legal Guide to Mergers & Acquisitions 2017 (11th edition). This guide provides corporate counsel and international practitioners with a comprehensive worldwide legal analysis of the laws and regulations of mergers and acquisitions. The country question and answer chapters provide a broad overview of common issues in mergers and acquisitions in 41 jurisdictions. All chapters are written by leading mergers and acquisitions lawyers and industry specialists.

Read the complete article written by Steven De Schrijver

lees meer >

PIETER PAEPE GEEFT SAMEN MET WIL VAN MEGEN EEN SEMINARIE “SPORT EN EUROPEES RECHT” AAN DE PXL HOGESCHOOL IN HASSELT

6.3.2017

Astrea partner Pieter Paepe zal op maandag 27 maart 2017 samen met Wil van Megen (FIFPro) een seminarie “Sport en Europees recht” geven aan de PXL Hogeschool te Hasselt.

De PXL Hogeschool, met meer dan 8000 studenten, biedt sinds enkele jaren een Postgraduaat “Sportmanagement” aan. Tijdens deze opleiding komen onderwerpen als sportmarketing, sportwetgeving, sportbeleid en eventmanagement aan bod. Hiervoor wordt naast gespecialiseerde lectoren een beroep gedaan op ervaren gastsprekers uit het werkveld. De opleiding is sterk beroepsgeoriënteerd.

Hogeschool PXL stelt één van haar lessen uitzonderlijk open en nodigt u uit om het seminarie “Sport en Europees Recht” bij te wonen op maandag 27 maart 2017 van 18u00 – 21u30 aan de Hogeschool PXL – Gebouw D, Elfde Liniestraat 23A, 3500 Hasselt – Zaal Corbu. Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 Euro (inclusief drank en broodjesbuffet).

Tijdens het seminarie zal nader ingegaan worden op het belang van EU recht voor sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder. Dit belang zal worden geïllustreerd aan de hand van verschillende, soms zeer recente, voorbeelden, zoals de lopende betwisting over de conformiteit van het verbod van Third Party Ownership (TPO) met EU recht, het vonnis van de handelsrechtbank van Charleroi in de Diarra-zaak (betreffende artikel 17.2 van de FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players), staatssteun en de bouw en renovatie van sportinfrastructuur.

Inschrijven kan via de volgende link : http://www.pxl.be/Pub/Home/Agenda/Congress-Agenda/Sport-en-Europees-recht---Studie-vanuit-voetbalperspectief.html

lees meer >