Astrea / News / Publieke raadpleging over het Strategisch Ruimt...

22-03-2022

Publieke raadpleging over het Strategisch Ruimteplan Antwerpen

Publications | Team Omgevingsrecht

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Er loopt momenteel een publieke raadpleging over het Strategisch Ruimteplan Antwerpen (SRA).

Het SRA is een ruimtelijk beleidsplan dat een strategische visie en een beleidskader inhoudt die de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad Antwerpen uiteen zetten. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van belangrijke beleidsopties op lange termijn. De keuzes rond deze doelstellingen van de strategische visie worden uitgewerkt in de beleidskaders. Het doel van zo’n ruimteplan is de ruimtelijke ordening van de stad op een coherente manier voor te bereiden en uit te voeren.

Het huidige ruimteplan van Antwerpen dateert van 2006. De stad blijft echter evolueren en nieuwe uitdagingen zijn opgedoken, reden waarom er een nieuw ruimteplan wordt uitgewerkt dat streeft naar een betere levenskwaliteit van de stad Antwerpen. Hiervoor wordt de mening van de bevolking eveneens in rekening genomen.

Zo loopt er momenteel een publieke raadpleging over de concept- en kennisgevingsnota van het SRA. De conceptnota is de eerste formele stap in de totstandkoming van het nieuw ruimteplan. In de volgende fase, de voorontwerpfase, wordt de inhoud van deze conceptnota verder uitgewerkt, mee op basis van de feedback uit de publieke raadpleging.

U kan tot 14 april 2022 de concept- en kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Die inspraakronde is van groot belang, aangezien het SRA de basis zal vormen voor het stedenbouwkundig beleid van de stad Antwerpen voor de komende jaren, o.a. in de vorm van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

De concept- en kennisgevingsnota kan hier geraadpleegd worden.

Voor verdere vragen of bijstand kan u steeds terecht bij het team omgevingsrecht van Astrea.