Astrea / what we do / Life sciences en
gezondheidszorg

Life sciences en
gezondheidszorg


De advocaten van Astrea beschikken over een ruime ervaring in het adviseren van bedrijven actief in de life sciences en de gezondheidszorg. Zo adviseren we farmaceutische bedrijven en producenten van medische apparatuur, hulpmiddelen, en apps inzake fusies en overnames, regelgeving, en het opstellen van strategische en veelvoorkomende contracten, onder meer met betrekking tot klinische testen en productaansprakelijkheid.

We staan onze cliënten bij wat betreft promotiemateriaal en sponsoractiviteiten gericht op artsen, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en gebruikersorganisaties, en beschikken over een ruime ervaring inzake e-health en (online) reclame voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsapps. Verder bieden we ook advies inzake nieuwe technologieën en privacyaspecten die relevant zijn voor de sector van life sciences, waaronder artificiële intelligentie (AI) en big data.

Ons team beschikt over een gedegen expertise op het vlak van octrooien, aanvullende beschermingscertificaten (SPC’s), handelsmerken, exclusiviteit van data, bedrijfsgeheimen en namaakproducten. We assisteren ook ziekenhuizen, zorgnetwerken en zorgbedrijven bij vennootschapsrechtelijke zaken en corporate governance, het opstellen van contracten inzake specialisatie, schaalvergroting en samenwerkingsverbanden, openbare aanbestedingen, en privacy, waaronder ook de verwerking van patiëntengegevens valt.

Ondanks het feit dat we steeds trachten om door middel van onderhandeling tot een oplossing te komen, beschikken we indien nodig over ruime ervaring in het beslechten van sectorspecifieke geschillen via administratieve, burgerlijke of ondernemingsrechtbanken.

Onze diensten

  • Transacties
  • Regelgevend advies
  • Administratief recht
  • Vastgoedrecht
  • Intellectueel eigendom
  • Marketing en reclame
  • Mededingingsrecht
  • ICT en privacy
  • Geschillenbeslechting