Astrea / News / 2023: zaterdag geen werkdag meer

24-10-2022

2023: zaterdag geen werkdag meer

Publications | Employment Law Team

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Of uw onderneming nu actief is op een zaterdag of niet, vanaf 2023 wordt zaterdag niet meer beschouwd als een werkdag voor de berekening van termijnen.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor de termijn van drie dagen binnen dewelke een ontslag om dringende reden dient te worden gegeven alsook voor de termijn van drie dagen binnen dewelke de dringende reden moet worden meegedeeld aan de werknemer. Op dit ogenblik legt dit soms veel druk op de werkgever die een ontslag om dringende reden binnen deze termijnen wenst door te voeren, met name als er gewoonlijk zaterdag niet gewerkt wordt.

Tot nu toe wordt zaterdag ook meegeteld voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst. De opzeggingstermijn vangt immers aan op de eerstvolgende maandag na het versturen van de aangetekende opzeggingsbrief. De aangetekende brief wordt bij wet geacht drie werkdagen onderweg te zijn. Dit betekent dat de aangetekende brief ten laatste op een woensdag dient verstuurd te worden opdat de opzeggingstermijn de eerstvolgende maandag zou aanvangen. Vanaf 2023 komt ook hierin verandering en moet u de opzeggingsbrief dus uiterlijk op dinsdag versturen.

Let wel, deze wijziging betreft enkel de arbeidsrechtelijke termijnen. In het kader van de feestdagenwetgeving en voor de sociale zekerheid blijft zaterdag een gewone werkdag.