Astrea / News / Astrea benoemt 3 advocaten tot counsel

15-01-2024

Astrea benoemt 3 advocaten tot counsel

Firm news | Astrea

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Astrea is verheugd de promotie aan te kondigen van drie van haar toegewijde advocaten.

Met ingang van 1 januari 2024 worden Mai Nguyen, Levi Van Dijck en Benoit Forêt officieel tot counsel benoemd. Deze aanstelling versterkt niet alleen de bestaande organisatiestructuur, maar bevestigt hun loyaliteit en uitzonderlijke bijdrage aan de organisatie en haar cliënten.

Elk van deze nieuwe counsels beschikt over een doorgedreven expertise in zijn specifiek vakgebied en zal optreden als waardevolle sparringpartner voor zijn collega’s.

“Voor onze organisatie is het van groot belang dat wij kunnen rekenen op mensen met een bijzondere vakkennis. Counsels zijn de gatekeepers voor de kwaliteitsvolle dienstverlening waar Astrea voor staat”, benadrukt Micha Van den Abeele, partner bij Astrea.

Mai Nguyen is als advocaat actief sinds 2010 en heeft een bijzondere expertise opgebouwd in de zgn. “corporate litigation”, i.e. vennootschapsrechtelijke geschillen gevoerd voor de rechtbanken, hoven en arbitrale colleges, zoals in het kader van aansprakelijkheid van bestuurders en andere vennootschapsorganen voor of na faillissement, conflicten tussen aandeelhouders, procedures inzake gedwongen overname van aandelen, overnameclaims en alle soorten herstructureringen binnen en buiten gerechtelijke insolventieprocedures. Mai adviseert cliënten in het Nederlands, Engels, Frans en Vietnamees.

Levi Van Dijck, advocaat sinds 2009, heeft zich gespecialiseerd in gegevensbescherming, cybersecurity, IT, evenals in marktpraktijken / consumentenrecht, distributierecht en intellectuele eigendom. Hij spreekt en publiceert regelmatig over deze materies en heeft doorheen de jaren een uitgebreide ervaring opgedaan in geschillenbeslechting, het redigeren en onderhandelen van overeenkomsten en het verstrekken van pragmatisch advies aan cliënten. Hij is ook gecertificeerd als Data Protection Officer (DPO) door het Data Protection Institute in 2021.

Benoit Forêt kwam in 2015 als advocaat bij Astrea aan boord en heeft zich sindsdien gespecialiseerd in omgevingsrecht, vastgoedrecht, overheidsopdrachten en algemeen administratief recht. Hij bouwde een ruime ervaring op in het voeren van diverse administratieve en burgerlijke procedures en werkt regelmatig mee aan vastgoedtransacties, zowel in zuiver private als in publiek-private verhoudingen. Verder beschikt Benoit over een bijzondere interesse in de omgevingsrechtelijke aspecten van complexe mobiliteitsprojecten, en publiceert hij regelmatig in de rechtstakken die hij in de praktijk behandelt.

Met deze welverdiende promotie zullen Mai, Levi en Benoit vanuit hun leidinggevende rol verder bijdragen aan de continuïteit van Astrea als een betrouwbare partner voor gespecialiseerd juridisch advies aan bedrijven, ondernemers, beroepsfederaties en lokale en internationale overheden. Hun benoemingen onderstrepen de inzet van Astrea op hoogwaardige dienstverlening en vakbekwaamheid.