Astrea / News / De genadeklap voor Binance in België? FSMA ver...

30-06-2023

De genadeklap voor Binance in België? FSMA verbiedt alle activiteiten van wereldverspreid crypto-platform.

Publications | Thomas Charon

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

De Belgische financiële waakhond FSMA heeft afgelopen vrijdag in haar communicatie meegedeeld dat het wereldverspreide cryptoplatform Binance al diens activiteiten in België dient stop te zetten, daar het platform sinds de start van de aanbieding van haar diensten illegaal in het land blijft opereren. De FSMA is met dit verbod zeker niet de eerste optredende autoriteit, daar verschillende andere Europese en Amerikaanse toezichthoudende instanties de cryptoreus reeds op de vingers tikten. Zo klaagde de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC het platform eerder deze maand nog aan wegens niet-naleving van Amerikaanse wetgeving.

Conform het relevante regulerend kader zijn aanbieders van platformen die cryptomunten omwisselen in klassieke valuta of wallets wettelijk verplicht zich te vestigen binnen de Europees Economische Ruimte, waar Binance haar diensten voornamelijk vanuit haar vestigingen buiten de Europese regio aanbiedt. De FSMA stelt dat het de cryptoreus meermaals de optie heeft geboden zich aan te passen aan de huidige regels, maar duidt in diens communicatie van afgelopen vrijdag dat de Kaaimaneilandse onderneming hier onvoldoende gehoor aan heeft gegeven. De toezichthouder heeft de cryptohandelaar dan ook een geheel verbod opgelegd op al haar activiteiten en eist daarnaast de volledige terugbetaling van alle virtuele valuta en/of crypto-keys aan haar gebruikers in België.

Naast het ontbreken van vestigingen binnen de EER, stelt de FSMA dat Binance mogelijk strafrechtelijk vervolgd kan worden op basis van de bepalingen van de Belgische antiwitwaswet, daar de niet-naleving van deze verplichtingen tevens een misdrijf uitmaakt. De FSMA heeft het dossier dan ook vervolgens overgemaakt aan het parket.

Binance heeft zaterdag haar teleurstelling te kennen gegeven en stelt te willen samenwerken met de relevante toezichthouders in België en wereldwijd om alsnog in overeenstemming met haar verplichtingen te kunnen komen. De genadeklap in België lijkt hoe dan ook reeds uitgebracht te zijn.

Aarzel niet contact op te nemen met Dieter Veestraeten indien u vragen heeft of meer informatie wenst over het regelgevend kader voor crypto-assets (dve@astrealaw.be).