Astrea / News / De gerechtelijke reorganisatie procedure met co...

28-09-2021

De gerechtelijke reorganisatie procedure met collectief akkoord van ASIT BIOTECH is in overeenstemming met het staatssteunrecht

Publications | Louis Verstraeten / Pieter Paepe

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

In een principearrest van 14 september 2021 heeft het Hof van beroep van Luik zich uitgesproken over de verhouding tussen het insolventierecht en het staatssteunrecht.

Het Waals Gewest, dat steun voor onderzoek had verleend aan ASIT BIOTECH in de vorm van terugbetaalbare voorschotten, verzette zich tegen de homologatie van een reorganisatieplan dat voor haar in een schuld reductie voorzag. Volgens het Waals Gewest vormde haar schuldvordering een aparte, van andere private en publieke schuldvorderingen te onderscheiden categorie, die niet gereduceerd kon worden. Ze meende dat een reductie van haar schuldvordering een bijkomende staatsteun zou vormen.

Het Hof volgde de argumenten die door ASTREA werden ontwikkeld (Pieter Paepe en Louis Verstraeten) en verwierp deze argumenten. Het Hof merkt op dat de schuldreductie niet aan de staat toerekenbaar is, omdat deze het resultaat is van een stemming door de schuldeiser: de vermindering van de schuldvordering “is niet het gevolg van een beslissing van de staat, maar van een schuldeisersvergadering”. Het Hof voegt er aan toe dat de rechtbank, die de schuldeisersstemming homologeert, niet over enige marge beschikt: ofwel homologeert ze het plan, ofwel weigert ze de homologatie. Het Hof meent voorts dat ten opzichte van de schuldenaar de individuele schuldeisers zich in dezelfde positie bevinden als het Waals Gewest, zodat ze op gelijke voet staan.

Het resultaat van deze rechtspraak is vernieuwend: de reductie van een schuldvordering die op een terugbetaling van staatssteun is gebaseerd, vormt geen nieuwe staatssteun.

De Tijd 16 September 2021