Astrea / News / Herstelpakket voor kapitaalmarkten

21-10-2021

Herstelpakket voor kapitaalmarkten

Publications | Banking & Finance team

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

De COVID-19-pandemie heeft naast de gevolgen voor mensen, bedrijven en gezondheidszorgstelsels, ook gevolgen voor economieën en financiële stelsels van de Europese lidstaten. Volgens de Europese Commissie zullen liquiditeit en de toegang tot financiering knelpunten blijven na de COVID-19-pandemie. Het herstel van de zware economische schok noopt tot beperkte maar gerichte wijzigingen in Europese wetgeving inzake financiële diensten. De aanpassingen in de Europese wetgeving hebben tot doel onnodige bureaucratie te vermijden en maatregelen te treffen die de economische onrust verzachten door middel van een vermindering van de administratieve lasten voor de financiële sector. De Europese wetgever heeft ervoor gekozen de Markets in Financial Instruments Directive II (hierna MiFID II) te wijzigen door de introductie van Richtlijn 2021/338 van 16 februari 2021 met betrekking tot de wijziging van MiFID II om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-crisis. MiFID II is een Europese richtlijn die onder meer regels omvat voor financiële instellingen die beleggings- en/of nevendiensten verrichten, nl. die inzonderheid financiële instrumenten en gestructureerde deposito’s verdelen. De vereisten van MiFID hebben tot doel elke categorie van beleggers te beschermen, dat wilt zeggen niet- professionele cliënten, professionele cliënten en in aanmerking komende tegenpartijen. Sommige van de vereisten hebben de vlotte uitvoering van beleggingsbeslissingen belemmerd. Door de wijziging van MiFID II wordt de verlening van beleggingsdiensten en het verrichten van beleggingsactiviteiten vergemakkelijkt terwijl de bescherming van de beleggers gewaarborgd blijft. De belangrijkste wijzigingen houden verband met informatie- en rapportagevereisten • Een vrijstelling van voorafgaande informatieverstrekking over de kosten en provisies met betrekking tot overeenkomsten tot aankoop of verkoop van financiële instrumenten op afstand.  Wanneer de vrijstelling van toepassing is, zullen beleggingsondernemingen in staat zijn om, zonder onnodige vertraging, informatie over kosten en provisies na de sluiting van de transactie te verstrekken indien de belegger ermee heeft ingestemd om deze informatie later te ontvangen en de mogelijkheid heeft gekregen de transactie uit te stellen tot hij de informatie heeft ontvangen; • Beleggingsondernemingen kunnen overschakelen van schriftelijke communicatie naar elektronische communicatie naar beleggers.  Particuliere beleggers kunnen er wel voor kiezen om papieren mededelingen te blijven ontvangen. De EU-lidstaten moeten de snelrechtwijzigingen uiterlijk op 28 november 2021 omzetten in nationale wetgeving om vervolgens op 28 februari 2022 in werking te laten treden.