Astrea / News / Strengere havenbeveiliging in de Belgische zeeh...

06-10-2021

Strengere havenbeveiliging in de Belgische zeehavens aangekondigd

Work highlight | Ciska Servais / Ruud De Houwer

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Het Belgisch Scheepvaartwetboek, van toepassing sedert september 2020, regelt onder hoofdstuk 2.5.2 aan welke vereisten havens en havenfaciliteiten (zoals commercieel uitgebate terminals) dienen te voldoen op vlak van maritieme beveiliging.

Elke havenfaciliteit dient onder meer een veiligheidsbeambte aan te stellen en dient een veiligheidsplan op te stellen, dat ter goedkeuring dient te worden voorgelegd aan de bevoegde minister van Noordzee.

Daar de Haven van Antwerpen geldt als internationale draaischijf van de illegale drugshandel (o.m. cocaïne), waarvan de bestrijding begrijpelijkerwijze een topprioriteit van zowel de lokale als nationale besturen vormt, is het belang van maritieme beveiliging de laatste jaren enkel maar toegenomen. Ook in het kader van de toegenomen illegale migratiedruk zijn de Belgische zeehavens een aandachtspunt.

De minister bevoegd voor Noordzee kondigde in dit kader eind september 2021 strengere regels aan op vlak van havenbeveiliging, met onder meer aandacht voor camerabewaking, toegang tot de terminals, en zwaardere straffen voor indringers (tot vijftien jaar celstraf).

Ongetwijfeld zullen alle belanghebbenden bij goederenvervoer van, naar of via de Belgische havens hier vroeg of laat mee geconfronteerd worden en de juiste balans moeten vinden tussen vlot goederenverkeer en voldoen aan de nieuwe beveiligingsmaatregelen.

Ciska Servais (departement administratief recht) en Ruud De Houwer (departement maritiem en transportrecht) bundelden de expertise van hun teams en stonden in 2020 en 2021 de FOD Mobiliteit en Vervoer bij in een administratief kortgeding rond havenbeveiliging en havenbeveiligingsplannen. Zij volgen ook de nieuwe evoluties op de voet op.