Astrea / News / Bijkomende consumentenbescherming voor de veren...

20-06-2024

Bijkomende consumentenbescherming voor de vereniging van mede-eigenaars (VME)

Publications | Matthias Helsen

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

De vereniging van mede-eigenaars (hierna: VME) krijgt sinds kort een bijkomende bescherming. Een nieuwe wetswijziging, die in werking trad op 31 maart 2024, maakt de kwalificatie van een VME als consument mogelijk. Advocatenkantoor Astrea licht de belangrijkste wijzigingen toe. Lees verder.

VME: consument of onderneming?

Voortaan kan een VME naast een onderneming ook gekwalificeerd worden als een consument in de zin van het Wetboek Economisch Recht (WER). Het verschil wordt bepaald door het mogelijk gebruik van de kavels zoals vastgelegd in de statuten van de VME. De doorslaggevende factor is de vraag of een kavel al dan niet voor professionele doeleinden kan worden gebruikt.

De VME is een consument wanneer 75 % of meer van de aandelen in de gemeenschappelijke delen wordt toegewezen aan kavels die geen professionele bestemming kunnen hebben.

De VME is een onderneming wanneer meer dan 25 % van de aandelen in de gemeenschappelijke delen wordt toegewezen aan kavels die wel een professionele bestemming kunnen hebben.

Het aandelenpercentage en de bestemming van de kavels worden vastgelegd in de statuten van de VME. Deze akte vormt dan ook de basis van de kwalificatie. Ontstaat er onenigheid over de bestemming? Dan ligt de bewijslast voor het vervullen van deze voorwaarden bij de VME.

Maakt uw eigendom deel uit van een VME en wilt u weten wat de impact is van deze wetswijziging? Onze advocaten vastgoedrecht helpen u graag verder. Contacteer Astrea

Wat zijn de gevolgen?

De kwalificatie als onderneming of consument heeft belangrijke implicaties voor zowel de VME als derden.

#1 Bescherming tegen onrechtmatige bedingen

Als consument krijgt de VME een bredere bescherming dan voorheen. Niet alleen is de onrechtmatige bedingenleer voor consumenten van kracht, ook geldt de bescherming in geval van stilzwijgende verlenging van contracten. Het gevolg? De VME zal sterker in haar schoenen staan bij het afsluiten van overeenkomsten voor herstellingen, onderhoud van de lift, poetsdiensten …

Ook derden, zoals aannemers of leveranciers, voelen de impact van deze wijziging. Sommige contracten zullen clausules bevatten die voortaan als onrechtmatig worden beschouwd.

Ook als onderneming kan de VME een beroep doen op specifieke bedingen die als onrechtmatig worden beschouwd. Met de nieuwe wetswijziging worden de voorwaarden verder aangescherpt. Opgelet: de lijst verschilt naargelang het gaat om een B2C- of B2B-relatie. Controleer dus vooraf of de VME wordt beschouwd als een consument of als een onderneming.

#2 Bevoegdheid van de rechtbank

Daarnaast heeft de hoedanigheid van de VME ook een impact op de bevoegde rechtbank. Is de VME een consument, dan is in principe de rechtbank van eerste aanleg bevoegd. Als eisende partij heeft de VME wel de keuze om alsnog naar de ondernemingsrechtbank te trekken. Kwalificeert de VME daarentegen als een onderneming, dan kan alleen de ondernemingsrechtbank bevoegd zijn.

Twijfelt u over de kwalificatie van een VME als consument of als onderneming? Wilt u weten of de clausules in de overeenkomst nog steeds rechtsgeldig zijn? Advocatenkantoor Astrea zorgt voor begeleiding en ondersteuning. Neem contact op met het team real estate