Astrea / what we do / Vastgoedrecht

Vastgoedrecht


Ons vastgoedrecht-team adviseert zowel publieke overheden als private cliënten inzake stedelijke ontwikkeling en omgevingskwesties en vertegenwoordigen hen bij geschillenbeslechting voor burgerlijke en administratieve rechtbanken.

We zijn gespecialiseerd in alle juridische aspecten in verband met het beheer, de ontwikkeling en de overdracht van onroerend goed. Dit kent vaak overlapping met andere rechtsgebieden zoals eigendomsrecht, omgevingsrecht, stadsontwikkelingswetgeving, vennootschapsrecht en fiscaal recht.

Ook aannemingsrecht valt onder ons expertisegebied. We adviseren en verdedigen de belangen van eigenaars en bouwheren, (onder)aannemers, architecten, projectontwikkelaars en ingenieursbureaus in het privaat bouwrecht en het overeenkomstenrecht.

Ons vastgoedrecht-team vertegenwoordigt onze cliënten in geval van defect van het bedrijfspand of woning en ondersteunen hen bij aansprakelijkheden.

Onze diensten

  • Omgevingsrecht
  • Eigendomsrecht en zakelijke zekerheden
  • Aannemingsrecht
  • Vastgoedfinanciering
  • Vastgoedtransacties
  • Leegstand en verwaarlozing
  • Publiek-private samenwerking