Astrea / what we do / Vastgoedrecht

Vastgoedrecht


Ons team vastgoedrecht adviseert cliënten inzake vastgoedontwikkelingen, -transacties en -discussies en vertegenwoordigt hen bij geschillenbeslechting voor de rechtbanken.

We zijn gespecialiseerd in alle juridische aspecten in verband met het beheer, de ontwikkeling en de overdracht van onroerend goed. Dit gaat van eigendomsrecht en zakelijke rechten (zoals erfdienstbaarheden en mede-eigendom) tot huurovereenkomsten en burenhinder.

Ook aannemingsrecht valt onder onze expertise. We adviseren en verdedigen de belangen van eigenaars en bouwheren, (onder)aannemers, architecten, projectontwikkelaars en ingenieursbureaus in het privaat bouwrecht en het overeenkomstenrecht.

Daarnaast wordt ons team regelmatig geraadpleegd voor juridische ondersteuning in allerhande vastgoedtransacties, zowel voor de overdracht van onroerende goederen (“asset deals”) als in de context van de overdracht van vennootschappen met rechten op onroerende goederen

Ons team vastgoedrecht vertegenwoordigt onze cliënten eveneens in allerhande geschillen over onroerend goed, zowel in private verhoudingen als tegenover de overheid.

Onze diensten

  • Vastgoedtransacties
  • Eigendomsrecht, zakelijke rechten en huur
  • Bouw- en aannemingsrecht
  • Leegstandsheffingen, verwaarlozingsheffingen en andere belastingen gerelateerd aan vastgoed
  • Financiering