Astrea / News / Astrea verdedigt met succes het marien ruimteli...

13-12-2021

Astrea verdedigt met succes het marien ruimtelijk plan 2020-2026 voor de Belgische zeegebieden

Firm News | Ciska Servais / Benoit Forêt / Jonas Deckers / Ruud De Houwer

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Het marien ruimtelijk plan beslaat een oppervlakte van ca. 3.500 km² en biedt de juridische basis voor de uitoefening van verschillende activiteiten in het Belgische deel van de Noordzee, zoals havenontwikkeling, zeewering, energie, zeevisserij, wetenschappelijk onderzoek, enz. Astrea stond de Belgische Staat bij inzake twee beroepen tot nietigverklaring die gericht waren tegen het koninklijk besluit van 22 mei 2019, dat dit plan vaststelde voor de periode van 2020 tot 2026. In twee arresten van 3 december 2021 (nr. 252.319 en nr. 252.320) volgde de Raad van State het verweer dat Astrea in dat kader ontwikkelde. Deze arresten dienen nog gepubliceerd te worden op de website van de Raad van State en in het Belgisch Staatsblad. Met deze arresten boog de Raad van State zich over enkele interessante rechtspunten, zoals de reikwijdte en detailgraad van het milieueffectenonderzoek op planniveau, de mogelijkheden voor het inbouwen van flexibiliteit in reglementaire voorschriften en de vrijheidsgraden inzake alternatievenonderzoek. Nu deze beroepen werden afgewezen, kan de Belgische Staat zich opnieuw ten volle richten op toekomstgericht beleid in de Belgische zeegebieden. Voor verdere vragen kan u steeds contact opnemen met Ciska Servais, Ruud De Houwer, Benoit Forêt en Jonas Deckers.