Astrea / News / Astrea staat u graag bij om u bij de elektronis...

26-11-2021

Astrea staat u graag bij om u bij de elektronische oprichting van uw vennootschap te adviseren

Firm news | Vennootschapsrecht en M&A team

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

De maatschappij digitaliseert dezer dagen continu en op alle vlakken. Ook het vennootschapsrecht blijft op dit vlak niet achterop. Sinds 1 augustus van dit jaar is het immers mogelijk om elektronisch een vennootschap op te richten. Principes Reeds in 2019 stelden het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie in hun richtlijn van 20 juni 2019 dat moest worden voorzien in procedures waarmee de oprichting van vennootschappen volledig online kan worden verricht, met als doel: kosten, tijd en administratieve lasten - die met een oprichting gepaard gaan - verminderen. Met de invoering van de wet van 12 juli 2021 werd voornoemde richtlijn omgezet in Belgische wetgeving en was de mogelijkheid van de elektronische oprichting van een vennootschap een feit. Sinds 1 augustus kunnen oprichtingsakten worden verleden via een elektronisch platform en dient de oprichter in principe niet meer fysiek aanwezig te zijn bij de notaris, behoudens enkele uitzonderingsgevallen. De inhoudelijke vereisten voor een oprichtingsakte, zoals opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijven overeind zodat de tussenkomst van een notaris bij de oprichting een vennootschap wel nog steeds verplicht is. Werking elektronisch platform Om de elektronische oprichting van een vennootschap te faciliteren, werd door Fednot een online platform gelanceerd: startmybusiness. Op heden kunnen via dit platform enkel nog maar een BV, CV of NV worden opgericht. De oprichter dient via het platform informatie en documenten aan te leveren ter voorbereiding van de oprichtingsakte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de benaming van de vennootschap, de gegevens van de oprichter(s), het financieel plan, het bankattest… Astrea kan u hierin bijstaan en deze aspecten afstemmen met de notaris. Samen met een notaris naar keuze zal vervolgens het ontwerp van oprichtingsakte worden opgesteld. Tot slot zal er een videoconferentie plaatsvinden waarbij de oprichtingsakte elektronisch wordt ondertekend aan de hand van de eID of via itsme. Na het ondertekenen en verlijden van de oprichtingsakte, zal de notaris binnen de 10 werkdagen de oprichtingsakte neerleggen ter publicatie. Besluit De invoering van de mogelijkheid om een vennootschap elektronisch op te richten heeft ertoe geleid dat een oprichting minder omslachtig en sneller kan verlopen. Toch blijft het raadzaam om zich goed te informeren alvorens tot oprichting van een vennootschap over te gaan; elke persoonlijke situatie vergt immers een individuele aanpak.