Astrea / News / Benoit Forêt publiceert in het Tijdschrift voo...

16-11-2021

Benoit Forêt publiceert in het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Publications | Benoit Forêt

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Benoit Forêt van Astrea’s team omgevingsrecht publiceerde een artikel in het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw dat ingaat op de integratie van gemeentelijke en gewestelijke rooilijnplannen in ruimtelijke uitvoeringsplannen en projectbesluiten. Dit artikel gaat dieper in op de mogelijkheden die de bestaande wetgeving biedt om rooilijnplannen in deze ruimtelijke processen te integreren, en omschrijft verschillende procedurele en inhoudelijke aandachtspunten waarmee in dat kader rekening gehouden moet worden. De tekst beoogt een concrete en praktische wegwijzer te bieden aan planoverheden die een dergelijke integratie zouden overwegen in planningsprocessen of complexe projecten. De volledige bijdrage is terug te vinden in de recent gepubliceerde 103de aflevering van het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw. Voor meer vragen kan u steeds terecht bij Benoit Forêt.