Astrea / what we do / Administratief recht
& publiekrecht

Administratief recht
& publiekrecht


Ons team administratief recht en publiekrecht is gespecialiseerd in het adviseren en het vertegenwoordigen van zowel bedrijven en particulieren als overheden en overheidsinstanties op het vlak van administratief en publiek recht.

We beschikken over een ruime ervaring inzake overheidsopdrachten, publiek-private samenwerkingen, onteigeningen, administratieve geschillen en overheidsaansprakelijkheid.

Ons team is gespecialiseerd in het opvolgen van complexe dossiers en projecten. De ondersteuning van ons team beslaat zowel de voorbereidende fase (bv. nazicht van gunningsdossiers, onderhandelingen met overheden, …) als de fase van juridische procedures.

Deze rechtstak ondergaat voortdurende ontwikkelingen die ons team van nabij opvolgt. De ervaring en expertise van ons team administratief recht- en publiekrecht stelt ons in staat pragmatisch en kosteneffectief advies te bieden aan verschillende sectoren.

Onze diensten

  • Overheidsopdrachten
  • Publiek-private samenwerking (PPS)
  • Brownfieldconvenanten
  • Onteigening
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Algemeen administratief recht