Astrea / what we do / IT & Privacy

IT & Privacy


Ons team IT, intellectuele eigendom en privacy is gespecialiseerd in het verlenen van advies en het opstellen van complexe contracten inzake nieuwe technologieën, intellectueel eigendomsrecht, databeveiliging, databescherming en privacyrecht aan hardwareproducenten, softwareontwikkelaars, leveranciers van IT-gerelateerde diensten, en hun klanten.

We adviseren ons nationaal en internationaal cliënteel inzake het opstellen van ICT- en technologiecontracten in het kader van strategische samenwerkingen, joint ventures of de verkoop van technologieën. Ons expertisegebied omvat elektronische handel en communicatie, softwarelicenties, cyberbeveiliging en cybercriminaliteit, technologietransacties, informatietechnologie, outsourcing, cloud computing (PaaS, IaaS, SaaS), online reclame, drones, ‘slimme’ auto’s, artificiële intelligentie (AI), robotica, online gamen en gokken, en sociale media.

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de manier waarop met persoonlijke gegevens wordt omgegaan een essentieel deel gaan uitmaken van het algemeen risicobeheer van bedrijven. Wij helpen onze cliënten om zich in regel te stellen en in regel te blijven met deze complexe privacywetgeving.We voeren privacy-audits uit om naleving met de AVG na te gaan en hebben ook ervaring met gegevensbeschermingseffectbeoordelingen. We stellen privacy- en cookiepolicies op alsook informatieveiligheidspolicies, contracten met betrekking tot het delen van persoonsgegevens, contracten met verwerkers, contracten tussen gezamenlijke verantwoordelijken en verzoeken om inzagen van betrokkenen. We adviseren eveneens inzake de grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens (Binding Corporate Rules, standaard contractsbepalingen, enz.)

Tenslotte adviseren we ons cliënteel eveneens inzake het voorkomen, detecteren en rapporteren van datalekken.

intellectueel eigendom betreft, beschikken we over ruime ervaring met betrekking tot het adviseren en behandelen van geschillen inzake merkenrecht, auteursrecht, tekeningen en modellenrecht, octrooirecht, open source, domeinnamen en databaserechten, en de handhaving van deze rechten via beslag of procedures voor de rechtbanken.

Onze diensten

  • ICT- en technologiecontracten
  • Intellectueel eigendomsrecht
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Privacy en cybersecurity
  • Outsourcing
  • Kansspelrecht
  • Mediarecht