Astrea / News / Eindelijk is het zo ver. De DSA is in werking g...

29-08-2023

Eindelijk is het zo ver. De DSA is in werking getreden.

Publications | Katrijn Huon

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

De Digital Service Act heeft tot doel een veiliger digitale ruimte te creëren waarin de grondrechten van gebruikers worden beschermd en waarin een “level playing field” tot stand wordt gebracht voor ondernemingen. Deze verordening voorziet ook in een specifiek wettelijk kader voor de “zeer grote online platforms en zoekmachines”, dit zijn online platformen en zoekmachines met meer dan 45 miljoen gebruikers, de zogenaamde VLOP’s en VLOSE’s.

Het Europese wettelijk kader legt strengere regels op inzake transparantie, privacy, datavergaring, online haatspraak en desinformatie.

De nieuwe Europese regelgeving treedt vandaag in werking. Maar wat houdt dit juist in?

- Overeenkomstig de DSA dienen er mechanisme voorhanden te zijn voor het signaleren en verwijderen van illegale online content. Onder illegale content wordt o.m. het onrechtmatig en zonder toestemming delen van privébeelden, de verkoop van niet-conforme of namaakgoederen, het aanbieden van goederen en diensten die een inbreuk vormen op consumentenrechten, het illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

- Online tussenpersonen zijn verplicht een centraal contactpunt aan te stellen, dewelke voorziet in een efficiënte, rechtstreekse en snelle communicatie.

- Gebruikers beschikken over tal van nieuwe rechten in het kader van de melding en verwijdering van illegale online content.

- Online markplaatsen hebben de verplichting om via steekproeven na te gaan of de goederen en diensten die via hun platform worden aangeboden voldoen aan de geldende wetgeving. Hierbij dienen ze inspanningen te leveren om de traceerbaarheid van deze goederen en diensten te optimaliseren.

- de DSA voorziet ook in regels inzake de transparantie met betrekking tot reclame. Zo is gerichte reclame aan kinderen verboden en is het verboden gerichte reclame te adverteren op basis van etniciteit, politieke opvattingen, seksuele geaardheid.

- Ook voorziet de DSA in een verbod op gebruik van misleidende links op online platformen.

- Voor zeer grote platformen voorziet de DSA nog in de verplichting om de gepaste maatregelen te treffen ter voorkoming van misbruik dat gemaakt wordt van hun platformen. De zeer grote platformen dienen deze maatregelen ook te onderwerpen aan externe controle, dewelke zal toezien op de vrijheid van meningsuiting. Het gaat hier om risico’s op desinformatie, schadelijke content voor minderjarigen etc.

Volgende platformen dienen alleszins te voldoen aan het nieuwe wettelijke kader:

Alibaba Aliexpress

Amazon Store

Apple AppStore

Booking.com

Facebook

Google Maps

Google Play

Google Shopping

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Snapchat

TikTok

Twitter

Wikipedia

Youtube

Zalando

Bing

Google Search

Ondernemingen die de nieuwe regels niet naleven, kunnen fikse boetes verwachten tot wel 6 procent van hun mondiale jaaromzet.

Ook voor kleinere ondernemingen zal de DSA gevolgen hebben. Op 17 februari 2024 zullen er ook voor deze kleinere ondernemingen bijkomende verplichtingen gelden.

Zit u nog met vragen over de gevolgen van de DSA voor uw onderneming, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.