Astrea / News / OVAM in 2021 gestart met het in kaart brengen v...

01-09-2023

OVAM in 2021 gestart met het in kaart brengen van mogelijke andere risicolocaties voor PFAS

Publications | Ilse Cuypers

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Nadat bij 3M de onderzoeken en maatregelen mbt PFAS lopende waren, is de OVAM in 2021 gestart met het in kaart brengen van mogelijke andere risicolocaties voor PFAS.

Zo werden terreinen waar een brandweerkazerne gevestigd was of brandweeroefeningen hadden plaatsvonden onderzocht, maar ook terreinen waar ooit een brand heeft plaatsgevonden.

Dit laatste zorgt voor zeer onprettige verrassingen bij bedrijven en particulieren die ooit te maken kregen met een brand en hierbij de hulp inriepen van de brandweer.

Wanneer immers op deze terreinen, na het uitvoeren van een verkennend onderzoek door een erkende bodemdeskundige in opdracht van de OVAM en nog op haar kosten, de aanwezigheid van PFAS wordt vastgesteld, worden de eigenaars aangemaand om als saneringsplichtige een beschrijvend onderzoek uit te voeren en desgevallend een sanering uit te voeren. Want, jawel, menige brand is geblust met PFAS-houdend blusschuim. Daar waar zij nooit de brand hebben gewild, worden de eigenaars soms vele jaren later geconfronteerd met een even ongewilde PFAS verontreiniging. De eigenaar heeft de verontreiniging niet veroorzaakt en de brandweer wijst elke verantwoordelijkheid af. Een nieuwe juridische strijd is komende. Wie zal dat gaan betalen?