Astrea / News / Vanaf 1 januari 2024: ziekte van werknemer tijd...

19-10-2023

Vanaf 1 januari 2024: ziekte van werknemer tijdens vakantie

Publications | Team arbeidsrecht

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

De arbeidsovereenkomst is geschorst als de werknemer arbeidsongeschikt/ziek is of jaarlijkse vakantie opneemt.

Als twee schorsingsgronden van de arbeidsovereenkomst samenvallen, dan gold tot nu toe de regel dat de eerste schorsingsgrond primeert op de tweede.

Concreet:

• als de werknemer ziek wordt vóór zijn vakantie, dan primeert de schorsing omwille van ziekte op de schorsing omwille van vakantie, en dan kan de werknemer zijn vakantiedagen opnemen op een ander tijdstip;

• als de werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt, dan geldt de vakantie als primaire schorsingsgrond aangezien de vakantie is aangevangen vóór de arbeidsongeschiktheid. De werknemer kan deze vakantiedagen niet opnieuw nemen op een ander tijdstip.

Hierin komt nu verandering. Vanaf 1 januari 2024 zullen de werknemers die arbeidsongeschikt worden tijdens hun vakantie, de vakantiedagen die samenvallen met de dagen arbeidsongeschiktheid, kunnen behouden. Deze regels zijn eveneens van toepassing op arbeidsongeschiktheid tijdens een collectieve vakantie.

Dit betekent ook dat de regels met betrekking tot gewaarborgd loon moeten worden toegepast. De werknemer dient uiteraard de werkgever wel onmiddellijk in te lichten van de arbeidsongeschiktheid en een geldig geneeskundig getuigschrift in te leveren.