Astrea / News / Opzeggingstermijn bij een ontslag door de werkn...

21-08-2023

Opzeggingstermijn bij een ontslag door de werknemer: maximaal 13 weken

Publications | Team arbeidsrecht

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Vanaf 28 oktober 2023 wijzigt de maximale opzeggingstermijn in geval van ontslag gegeven door de werknemer. Dit als gevolg van een wet gepubliceerd op 28 april 2023.

Wat is er precies gewijzigd?

Vooreerst, dit geldt enkel voor werknemers met een anciënniteit die begonnen is voor 1 januari 2014.

Op dit ogenblik moet de opzeggingstermijn berekend worden in twee stappen:

• Stap 1: de rugzak, zijnde de ‘oude’ opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit tot en met 31 december 2013, en

• Stap 2: de ‘nieuwe’ opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit vanaf 1 januari 2014.

Vanaf 28 oktober 2023 zal er voor een werknemer, die in dienst was getreden vóór 2014, en die zelf ontslag geeft, bij de berekening van de opzeggingstermijn geen onderscheid meer gemaakt moeten worden tussen stap 1 en stap 2. De opzeggingstermijn zal dus enkel berekend worden volgens stap 2, zijnde het aantal weken opzeggingstermijn rekening houdend met de volledige anciënniteit.

Dit heeft tot gevolg dat de in acht te nemen opzeggingstermijn bij ontslag door de werknemer maximaal 13 weken bedraagt, dit zowel voor arbeiders als bedienden.