Astrea / News / Renovatieverplichting voor niet-residentiële g...

17-02-2022

Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

Publications | Team Vastgoed

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Sinds 1 januari 2022 geldt er een renovatieverplichting (na eigendomsoverdracht) voor elk niet-residentieel onroerend goed in Vlaanderen. Men hoopt hiermee tegen 2050 de CO2-uitstoot van alle gebouwen drastisch te reduceren, en zo de Vlaamse Klimaatstrategie 2050 een handje te helpen.

Uit cijfers blijkt dat wel 28% van de CO2-uitstoot afkomstig is van versleten daken en slecht geïsoleerde muren, ramen en deuren, en dit niet alleen in particuliere woningen maar ook in niet-residentiële onroerende goederen.

Om die reden werd begin dit jaar de verplichting ingevoerd om bij de verkoop van elk niet-residentieel onroerend goed op te leggen dat dit goed binnen de vijf jaar na het verlijden van de akte aan vier energiebesparende maatregelen moet voldoen.

Daarbovenop zal een verplichting gelden voor kleine niet-residentiële gebouwen (tot 500 m²) om binnen de vijf jaar na overdracht een energieprestatielabel C of beter te behalen. Grote niet-residentiële gebouwen (vanaf 500 m²) moeten ingericht worden om een minimaal aandeel (5%) aan hernieuwbare energie te voorzien.

Deze renovatieverplichting geldt bij iedere eigendomsoverdracht of vestiging van een erfpacht- of opstalrecht, en kan potentieel verstrekkende financiële en praktische gevolgen hebben bij vastgoedtransacties.