Astrea / News / Vlaamse regering bereikt “krokusakkoord” en...

23-02-2022

Vlaamse regering bereikt “krokusakkoord” en houdt vast aan streng stikstofkader

Publications | Team Omgevingsrecht

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

De Vlaamse regering heeft vannacht een akkoord bereikt over de bouwshift (of betonstop) en de stikstofkwestie.

In het bereikte krokusakkoord houdt de Vlaamse regering vast aan de strengere stikstofnormen die werden geïntroduceerd in de ministeriële instructie van 2 mei 2021. Concreet betekent dit dat de impact van de ammoniakuitstoot van de veeteelt en mestverwerking op de omliggende natuur beperkt moet blijven tot 0 procent. Voor NOx, de uitstoot van de industrie en het transport, bedraagt de drempel 1 procent. Men zal elk project dat boven deze drempels uitkomt, moeten onderwerpen aan een passende beoordeling om zo de negatieve impact in kaart te brengen en waar nodig maatregelen te nemen om de emissie te beperken.

Het overgrote deel van de landbouwers kunnen hun activiteiten verderzetten. Een 120-tal landbouwbedrijven, die vallen onder de zware uitstoters en kwalificeren als “oranje” bedrijven, kunnen enkel onder strenge voorwaarden hun activiteiten verderzetten. Zij zullen hiervoor moeten investeren om te voldoen aan de milieuvoorwaarden, dan wel beslissen ermee te stoppen en te kiezen voor een uitkoopregeling. De 40 andere landbouwbedrijven en 2 mestverwerkers, die vallen onder de meest vervuilende “rode” bedrijven, hebben een te grote impact op de natuur en zullen tegen 2025 moeten stoppen.

Verder werd er in het krokusakkoord een akkoord bereikt over de zogenaamde “bouwshift”, die inhoudt dat er tegen 2040 in Vlaanderen geen open ruimte meer aangesneden wordt. In dat kader werd overeengekomen om een lokaal bouwshiftfonds op te richten. De regering zal hier tot 2040 elk jaar 100 miljoen euro in storten. De bedoeling van dit fonds is om de lokale besturen te ondersteunen bij het vergoeden van eigenaars van bouwgronden in woonuitbreidingsgebied waarvan de bestemming omgezet wordt naar bosgrond of landbouwgebied.