Astrea / News / Huurders in onze hoofdstad genieten vanaf dit j...

31-01-2024

Huurders in onze hoofdstad genieten vanaf dit jaar een voorkeurrecht bij de verkoop van de huurwoning

Publications | Team Vastgoedrecht

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Op 19 september 2023 keurde het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een ordonnantie goed die de Brusselse Huisvestigingscode op ingrijpende wijze wijzigt. Vanaf 1 januari 2024 zal een eigenaar die zijn goed verhuurt in Brussel verplicht zijn om de huurder die het pand betrekt als eerste de kans te geven om de woning aan te kopen.

De begunstigden van het voorkeurrecht zijn de huurder, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner en zijn of hun (adoptie)kinderen, ieder op voorwaarde dat ze gedomicilieerd zijn in de huurwoning. Het voorkeurrecht geldt enkel voor woninghuurovereenkomsten van 9 jaar. Huurovereenkomsten van korte duur (minder dan 3 jaar), onderhuurovereenkomsten en studentenhuurovereenkomsten vallen buiten het toepassingsgebied.

Wanneer de eigenaar-verhuurder het voornemen heeft om de woning te verkopen, dient hij zijn huurder schriftelijk te wijzen op zijn voorkeurrecht. De verhuurder moet daarbij de essentiële voorwaarden van de verkoop meedelen, zoals onder andere de verkoopprijs. Binnen de 30 dagen dient de huurder te laten weten of hij het aanbod aanvaardt dan wel afwijst. Indien de huurder niet binnen deze termijn reageert, wordt hij geacht af te zien van het aanbod. Telkens wanneer de voorwaarden voor de verkoop veranderen (en dus ook wanneer deze gunstiger worden voor de huurder), moet de eigenaar zijn huurder opnieuw inlichten.

De ordonnantie geeft aan in welke gevallen het voorkeurrecht niet geldt. Zo blijft de eigenaar vrij om de woning rechtstreeks te verkopen aan een partner of aan bloed- of aanverwanten, en kan het voorkeurrecht niet worden uitgeoefend bij de verkoop van een woning die onbewoonbaar werd verklaard. Tot slot geldt het voorkeurrecht slechts wanneer de verhuurder besluit tot de verkoop van zijn volle eigendom, en dus niet bij bv. de verkoop van een opstalrecht of de blote eigendom.

Verhuurders die hun woning verkopen zonder het voorkeurrecht te respecteren, riskeren zich bloot te stellen aan sancties. De huurder kan binnen één jaar na de overschrijving van de verkoop in de hypotheekregisters vorderen om in de rechten en plichten van de koper te treden. De huurder dient dan zowel de aankoopprijs als de aktekosten aan de koper te vergoeden. De verkoper dreigt daarbij eveneens aangesproken te worden door de koper in wiens rechten de huurder kan treden.

Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij het team vastgoedrecht van Astrea.