Astrea / News / Vlaams Parlement keurt hervorming vergunningspr...

06-06-2024

Vlaams Parlement keurt hervorming vergunningsprocedures goed

Publications | Ciska Servais, Pieter Marstboom

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Het Vlaams Parlement keurde op 9 mei 2024 bij spoedbehandeling enkele belangrijke hervormingen van de vergunningsprocedures goed. Zo werd er beslist om de vergunningsprocedure modulair te maken en het omgevingsbesluit in te voeren. 

Modulaire vergunningsprocedure

De nieuwe, modulaire basisprocedure telt een basistermijn van 60 dagen en stelt flexibiliteit centraal. Aanvragers kunnen de vereiste modules inzetten afhankelijk van de inhoud en de aard van hun verzoek. Een nieuwe termijn wordt alleen toegekend bij significante of bijzondere wijzigingen aan de aanvraag, zodat het proces niet steeds opnieuw hoeft te beginnen.

Bovendien wordt het eenvoudiger om wijzigingen door te voeren. De administratie hoeft wijzigingsverzoeken niet langer goed te keuren en aanvullingen op het dossier kunnen op elk moment worden ingediend. De aanvrager zal wel het volledig verloop van het onderzoek moeten afwachten om een verandering aan te brengen, zodat alle standpunten worden meegenomen. Na elke aanpassing wordt de behandelingstermijn verlengd.

Invoering van het omgevingsbesluit

Het omgevingsbesluit wordt ingevoerd om ruimtelijke impulsprojecten, werken van algemeen belang en werken inzake bedrijvigheid versneld te realiseren. Hiermee kan de onderliggende planologische bestemming van het projectgebied worden gewijzigd.

Ruimtelijke impulsprojecten: wijziging naar ‘woongebied’

Werken van algemeen belang: wijziging naar een of meer gebiedsaanduidingen uit de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 (onder meer de gebiedsaanduidingen ‘Lijninfrastructuur’ en ‘Reservaat en Natuur’)

Werken inzake bedrijvigheid: wijziging via een ruimtelijk uitvoeringsplan naar een bestemming in de categorie ‘bedrijvigheid’

Voordien moest bij projecten die naast een vergunning ook een beperkte planwijziging vereisen, telkens een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden opgesteld. Dit planningsproces neemt echter enkele jaren in beslag. Daarom vervangt de Vlaamse Regering dit systeem door het omgevingsbesluit, waarvan de aanvraag in principe slechts 180 dagen duurt. Het omgevingsbesluit zal een proefperiode van twee jaar doorlopen, waarna het zal worden geëvalueerd.

De Vlaamse Regering werd gemachtigd om de datum van inwerkingtreding te bepalen.

Voor verdere vragen of bijstand kan u steeds terecht bij het team omgevingsrecht van Astrea.

Contacteer Astrea