Astrea / what we do / Omgevingsrecht

Omgevingsrecht


Ons team omgevingsrecht en ruimtelijk ordeningsrecht is gespecialiseerd in het adviseren van zowel bedrijven als particulieren inzake omgevingsrechtelijke zaken, zoals bodemverontreiniging, afvalwetgeving en omgevingsvergunningen.

We beschikken over een verregaande expertise inzake uiteenlopende deelgebieden van het omgevingsrecht, waaronder bodemsanering, afvalwetgeving, wetgeving op het gebied van duurzame energie en constitutionele kwesties met betrekking tot het milieu.

Cliënten kunnen op ons rekenen voor helder juridisch advies en voor de ondersteuning bij administratieve- en strafrechtelijke procedures, zoals voor de Raad van State of de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Onze experts maken zich sterk zich voortdurend bij te scholen in het snel veranderende omgevingsrecht, met aandacht voor de Europese en internationale wetgeving. Vandaar dat vele multinationals uit de petrochemische sector beroep doen op Astrea voor omgevingsrechtelijk advies.

Onze diensten

  • Omgevingsvergunningen
  • Afvalstoffen en afvalwater
  • Bodemverontreiniging
  • Geluids- en geurhinder
28-03-2024

Europese zorgplichtwet dreigt verstrekkende gevolgen te hebben voor grote Europese bedrijven

Publications

01-03-2024

Astrea haalt opnieuw The Legal 500’s EMEA Green Guide voor 2024

Firm News

22-02-2024

Nieuwe duiding bij de toepassing van de verscherpte natuurtoets

Publications

01-09-2023

OVAM in 2021 gestart met het in kaart brengen van mogelijke andere risicolocaties voor PFAS

Publications

01-06-2023

DE GEWIJZIGDE REGELING INZAKE WOONRESERVEGEBIEDEN IN VLAANDEREN

Publications

17-04-2023

De attentieplicht en de relativiteitseis doorstaan de toets van het grondwettelijk hof niet

Publications

30-12-2022

Milieueffecten van afzonderlijke bemalingswerken moeten mee beoordeeld worden in de m.e.r.-screening van het hoofdpro...

Publications

05-12-2022

De Raad van State bevestigt de wettigheid van de vergunningen van de Belgische Staat voor aquacultuurproject in de No...

Publications

28-07-2022

Nieuwe Hemelwaterverordening op til

Publications

08-07-2022

Vlaamse Regering voortaan exclusief bevoegd voor grootschalige windprojecten

Publications

10-06-2022

Astrea werkte mee aan groen licht voor Project ONE: meest duurzame stoomkraker van Europa komt naar de Antwerpse haven

Firm News

24-05-2022

Versterking van de boscompensatieregeling op til

Publications

25-04-2022

Stookoliefonds Promaz – 1 april 2022

Publications

21-04-2022

Openbaar onderzoek over het ontwerp-PAS

Publications

22-03-2022

Publieke raadpleging over het Strategisch Ruimteplan Antwerpen

Publications

23-02-2022

Vlaamse regering bereikt “krokusakkoord” en houdt vast aan streng stikstofkader

Publications

25-01-2022

Nieuwe (vijfde) druk van het boek “Vastgoed & de complexe papierwinkel: wat u zeker niet mag vergeten!” beschikbaar

Publications

04-01-2022

Deputatie verleent omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van Project One

Firm News

16-11-2021

Benoit Forêt publiceert in het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Publications

16-11-2021

Raad voor Vergunningsbetwistingen maakt gebruik van haar nieuwe verruimde bevoegdheid tot indeplaatsstelling

Firm News