Astrea / what we do / Omgevingsrecht

Omgevingsrecht


Ons team omgevingsrecht en ruimtelijk ordeningsrecht is gespecialiseerd in het adviseren van zowel bedrijven als particulieren inzake omgevingsrechtelijke zaken, zoals bodemverontreiniging, afvalwetgeving en omgevingsvergunningen.

We beschikken over een verregaande expertise inzake uiteenlopende deelgebieden van het omgevingsrecht, waaronder bodemsanering, afvalwetgeving, wetgeving op het gebied van duurzame energie en constitutionele kwesties met betrekking tot het milieu.

Cliënten kunnen op ons rekenen voor helder juridisch advies en voor de ondersteuning bij administratieve- en strafrechtelijke procedures, zoals voor de Raad van State of de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Onze experts maken zich sterk zich voortdurend bij te scholen in het snel veranderende omgevingsrecht, met aandacht voor de Europese en internationale wetgeving. Vandaar dat vele multinationals uit de petrochemische sector beroep doen op Astrea voor omgevingsrechtelijk advies.

Onze diensten

  • Omgevingsvergunningen
  • Afvalstoffen en afvalwater
  • Bodemverontreiniging
  • Geluids- en geurhinder