Astrea / News / De Raad van State bevestigt de wettigheid van d...

05-12-2022

De Raad van State bevestigt de wettigheid van de vergunningen van de Belgische Staat voor aquacultuurproject in de Noordzee.

Publications | Ciska Servais - Ruud De Houwer - Benoit ForĂȘt - Jonas Deckers

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Astrea stond de Belgische Staat bij in de procedure.

Op respectievelijk 30 september 2020 en 9 december 2020 verleende de Belgische Staat aan BV Zeeboerderij Westdiep, een dochteronderneming van Colruyt, een gebruiksvergunning en een milieuvergunning voor de bouw en exploitatie van een aquacultuurproject. Dit project beoogt de kweek van mosselen, oesters en zeewier in zone C van het Marien Ruimtelijk Plan gelegen voor de kust van Nieuwpoort en Koksijde.

De Stad Nieuwpoort, enkele pleziervaartverenigingen (o.a. vzw Wind- en Watersport Vlaanderen) en verschillende milieuverenigingen (o.a. Natuurpunt, Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu) trokken naar de Raad van State waar zij de vernietiging van deze vergunningen vorderden. Astrea stond de Belgische Staat bij in deze zes beroepsprocedures. In haar arresten van 1 december 2022 trad de Raad van State de argumenten van de Belgische Staat en BV Zeeboerderij Westdiep bij en verwierp zij de vernietigingsberoepen.

De Raad van State boog zich over een veelvoud van zeer uiteenlopende argumenten, waaronder de finaliteit van de respectievelijke vergunningen, de bevoegdheidsverdelende regels, de problematiek van de lopende zaken en de impact van het project op de nabijgelegen speciale beschermingszones (SBZ) en de veilige doorvaart voor pleziervaartuigen.

Als gevolg van de uitspraken van de Raad van State kan het aquacultuurproject, dat zich thans in de opstartfase bevindt, worden verdergezet. De exploitant dient, als gevolg van de voorwaarden in de vergunningen, zich onder andere aan stringente monitoringvereisten te houden om alle mogelijke effecten van het project op de omgeving in kaart te kunnen brengen en desgevallend aan te pakken.

De arresten werden reeds gepubliceerd op de website van de Raad van State en zijn gekend onder de nummers 255.148, 255.149, 255.150, 255.151, 255.152 en 255.153.

Voor verdere vragen kan u steeds contact opnemen met Ciska Servais, Ruud De Houwer en Jonas Deckers.