Astrea / News / Europese zorgplichtwet dreigt verstrekkende gev...

28-03-2024

Europese zorgplichtwet dreigt verstrekkende gevolgen te hebben voor grote Europese bedrijven

Publications | Team omgevingsrecht

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Binnen de schoot van de Europese Unie wordt momenteel gewerkt aan een richtlijn inzake de zgn. “passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid”. Het Europees Parlement moet in april van dit jaar nog zijn definitieve goedkeuring geven.

Deze nieuwe wetgeving zou tot gevolg hebben dat grote Europese ondernemingen voortaan verantwoordelijk kunnen zijn voor milieu- en sociale schade die zich voordoet in hun toeleveringsketen.

Concreet moeten grote bedrijven sociale uitbuiting, dwangarbeid, milieuvervuiling en klimaatschade door grove ontbossing in de hele waardeketen rapporteren en aanpakken, ongeacht waar hun leveranciers gevestigd zijn. Niet-naleving van deze verplichting kan gestraft worden met boetes die kunnen oplopen tot 5% van de jaarlijkse omzet.

Alleen grote bedrijven met meer dan 1.000 werknemers en een omzet van 450 miljoen euro vallen onder het toepassingsgebied van deze wet. De financiële sector valt buiten het toepassingsgebied. Bovendien werd de speciale behandeling voor 'risicovolle sectoren' zoals landbouw, textiel en bouw niet opgenomen in de definitieve ontwerptekst.

De implementatie van de zorgplichtwet zal gefaseerd gebeuren. Het aantal Belgische bedrijven dat erdoor wordt beïnvloed, zou tegen 2027 beperkt blijven tot 40. Naar schatting zullen tegen 2029 ongeveer 200 bedrijven onder de regels vallen. Op Europees niveau zijn dit ongeveer 5.500 bedrijven, ruim 70 procent minder dan oorspronkelijk werd voorgesteld.

Voor verdere vragen of bijstand kan u steeds terecht bij het team omgevingsrecht van Astrea.