Astrea / News / Vlaamse Regering voortaan exclusief bevoegd voo...

08-07-2022

Vlaamse Regering voortaan exclusief bevoegd voor grootschalige windprojecten

Publications | TEAM OMGEVINGSRECHT

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Omwille van de vereiste expertise en eenvormigheid, zal vanaf 1 september 2022 enkel de Vlaamse Regering vergunningsaanvragen behandelen voor windturbines vanaf 1.500 kW. Voorheen deelde de Vlaamse Regering deze bevoegdheid met de provinciale deputaties.

Met deze herverdeling wordt een eenvoudigere bevoegdheidsregeling beoogd met minder mogelijkheden tot betwistingen. Provincies zullen niet langer finaal beslissen over vergunningsdossiers van windturbines op land. Hierdoor zal de administratieve procedure verkorten, krijgen de aanvragers sneller zekerheid en boekt men meerdere maanden tijdswinst.

In de huidige procedure wordt een vergunningsaanvraag voor nieuwe windturbines op land in eerste instantie behandeld door de provincie zelf en eventueel daarna opnieuw in een beroepsprocedure bij de Vlaamse Regering. Vanaf 1 september 2022 zal echter dit administratief beroep niet meer mogelijk zijn en staat enkel nog een beroep open bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het kader van energietransitie, die een belangrijke rol speelt in het behalen van de klimaatdoelstellingen. De lange en moeizame procedures worden immers als één van de belangrijkste oorzaken gezien voor de trage ontwikkeling van windparken in Vlaanderen.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met het team Omgevingsrecht van Astrea: Ciska Servais, Philippe Van Wesemael, Ilse Cuypers, Yannick Ballon, Benoit Forêt, Nino Vermeire, Jonas Deckers, Victoire Willemot