Astrea / News / Stookoliefonds Promaz – 1 april 2022

25-04-2022

Stookoliefonds Promaz – 1 april 2022

Publications | Ilse Cuypers / Victoire Willemot

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Sinds 1 april 2022 is het stookoliefonds Promaz volledig operationeel. Alle eigenaars of gebruikers van een in België gelegen lekkende mazouttank die gebruikt wordt of werd voor de verwarming van gebouwen, kunnen zich beroepen op het fonds. Het fonds kan de financiering én de uitvoering van de bodemsanering op zich nemen onder een aantal voorwaarden. Bovendien beperkt het fonds haar tussenkomst niet enkel tot nog in de toekomst uit te voeren saneringen, maar gaat het ook over tot terugbetaling van saneringen die reeds zijn uitgevoerd.

Heeft u een vermoeden dat de bodem is verontreinigd door een lekkende mazouttank of - leiding, of heeft u in het verleden al een bodemsanering uitgevoerd? Dan kan u zich op www.promaz.be aanmelden, waarna er met u contact zal worden opgenomen om een dossier te openen. Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 28 februari 2025.

Voor verdere vragen of bijstand kan u steeds terecht bij het team milieurecht van Astrea.