Astrea / what we do / EU &
Mededingingsrecht

EU &
Mededingingsrecht


Ons team EU-recht en mededingingsrecht is gespecialiseerd in Europees en Belgisch mededingingsrecht, alsook andere aspecten van EU-recht zoals interne marktwetgeving en EU-grondrechten. We vertegenwoordigen ons cliënteel voor Europese en Belgische mededingingsautoriteiten en staan hen bij in procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Belgische rechtbanken.

Onze expertise omvat alle domeinen van het mededingingsrecht zoals mededingingsrechtelijke aspecten van horizontale en verticale overeenkomsten, kartelafspraken, misbruik van een machtspositie en concentratiecontrole. We adviseren ook verschillende Belgische en Europese sectorfederaties inzake mededingingsrechtelijke kwesties.

Onze advocaten zijn actief in het staatssteunrecht en beschikken over ruime ervaring met dossiers inzake fiscale staatssteun. Zo adviseren we overheden, ondernemingen die steun ontvangen en ondernemingen die bepaalde steunmechanismen willen aanvechten. Ons team EU-recht en mededingingsrecht beschikt over grondige kennis inzake de interne marktwetgeving en marktvrijheden, zoals vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal.

Ook Europese reglementering inzake sociale zekerheid, privacyrecht, consumentenwetgeving, telecom, health care en media vallen onder ons expertisegebied. We beschikken over specifieke ervaring in volgende sectoren: IT, internet, telecommunicatie, kansspelen, (video)gaming, sport, media en televisie, (publiek) transport, energie, farmaceutica, gezondheidsdiensten, consumentengoederen, elektronica en entertainment.

Onze diensten

  • Mededinging
  • Staatssteun
  • Interne marktvrijheden (vrij verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal)
  • Interne marktwetgeving
  • Privacy
  • Elektronische handel
  • EU en sociale zekerheid
  • EU-grondrechten