Astrea / what we do / Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht


Our team verzekeringsrecht staat nationale en internationale cliënten bij inzake advies en procedures met betrekking tot aansprakelijkheidskwesties. Daarnaast beschikken we over een ruime ervaring op het gebied van kredietverzekering.

Een kredietverzekering biedt bescherming tegen het risico dat een klant niet kan betalen voor geleverde goederen en diensten wegens faillissement of opschorting van betaling. Bedrijven beschermen hun transacties tegen wanbetaling door middel van kredietverzekeringen.

De wisselwerking tussen contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid is vaak erg gecompliceerd aangezien de wet hier strikte regels rond oplegt. Deskundig juridisch advies valt dan ook aan te raden bij verzekeringskwesties.

Ons team verzekeringsrecht begeleidt verzekeraars en verzekerden bij het beoordelen van de geschiktheid van het afsluiten van een (krediet)verzekering, bij het onderhandelen en innen van de dekking, en bij andere geschillen en interpretaties in verband met aansprakelijkheidsverzekeringen en kredietverzekeringen.

Onze diensten

  • Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht
  • Kredietverzekeringen
  • Financieel toezicht
  • Verzekeringen-bemiddeling