Astrea / News / Nieuwe Hemelwaterverordening op til

28-07-2022

Nieuwe Hemelwaterverordening op til

Publications | TEAM OMGEVINGSRECHT

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Op de ministerraad van 15 juli 2022 keurde de Vlaamse Regering het nieuwe ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening omtrent hemelwater goed. De huidige regelgeving van 2013 houdt volgens Vlaams minister Zuhal Demir onvoldoende rekening met de evoluties van het klimaat en de hoge verhardingsgraad in Vlaanderen.

De nieuwe regelgeving heeft een groot praktisch belang voor de realisatie van vastgoedprojecten. Dit blijkt uit de krachtlijnen van het nieuwe ontwerp, die als volgt luiden:

- Het optrekken van de minimale volumes van hemelwaterputten;

- De verplichting tot het plaatsen van een hemelwaterput bij verbouwing of uitbreiding aan bestaande gebouwen;

- De verplichting om het opgevangen hemelwater maximaal te gebruiken voor toepassingen waar geen drinkwaterkwaliteit voor nodig is, waaronder toiletspoeling, kuiswater, wasmachine en buitengebruik;

- Een groter buffervolume en infiltratieoppervlakte van de verplichte infiltratievoorziening;

- Een groter buffervolume voor grote verharde oppervlakten, wanneer om technische redenen geen infiltratievoorziening kan aangelegd worden;

- De mogelijkheid om verplichtingen met betrekking tot hemelwater collectief op te nemen.

Een andere belangrijke wijziging is dat de nieuwe hemelwaterverordening eveneens van toepassing wordt op het openbaar domein. De huidige uitzondering voor het openbaar wegdomein wordt derhalve verlaten, zodat deze regelgeving nu ook van belang wordt voor weggebonden infrastructuurprojecten.

Gedurende 30 dagen zal deze nieuwe regelgeving onderworpen worden aan een openbaar onderzoek waarbij er advies zal worden ingewonnen van SARO, de Minaraad en de SERV. Daarna volgt er een overlegvergadering met de vertegenwoordigers van de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de VVSG.

Voor meer info contacteer: Ciska Servais, Philippe Van Wesemael, Yannick Ballon, Benoit ForĂȘt, Jonas Deckers, Victoire Willemot, Ilse Cuypers, Nino Vermeire